Etkinlikler / Duyurular


Machine Learning and Artificial Neural Networks Sunumu

Temel Bilgisayar Donanımı ve Linux’a Giriş Eğitimi

BGK 596 Ders Seminerleri

Dr. Eylem Erdoğan'ın "Shedding Light on Future Wireless Communications" başlıklı sunumu

Doç. Dr. Adem Tekin'e 2016 Tübitak Teşvik Ödülü

Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden’e İki Ödül Birden

Etkinlik & Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.