Haberler / Duyurular


YÖK Başkanlığı 100/2000 Doktora Burs Başvuruları

Seminar: Hyperspectral Data Compression by Behçet Uğur Töreyin

Özel Öğrenci Statüsünde 2016 - 2017 Bahar Döneminde Ders Alacak Lisansüstü Öğrenciler

En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

“5G Konusunda İTÜ-ERICSSON İşbirliği “ile ilgili bilimsel toplantı

BE Programları Mülakat Tarih ve Yerleri

Haberler& Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.