Satın Alma İşlemleri

18-1- Doktora öneri Raporu Süreci
Taşınır İşlemleri

18-1- Doktora öneri Raporu Süreci
Maaş İşlemleri

18-1- Doktora öneri Raporu Süreci
Personel İşlemleri

18-1- Doktora öneri Raporu Süreci