Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.48 Mazeret İzni Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.48 Mazeret İzni Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.48 Mazeret İzni Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.48 Mazeret İzni Süreci