imkanlar

Haberler ve Duyurular

17
Mar 2017
2016-2017 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterliliğe Girecek Öğrenci Listesi

BGK PROGRAMI DR. YETERLİLİĞE GİRECEK ÖĞRENCİ İSİMLERİ

ÖĞRENCİ ADI SOYADI                                                    DANIŞMANI                                   

Mustafa ŞENOL                                                                     Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA       

 

Sena Efsun CEBECİ                                                                Yrd.Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR       

 

 

UHUA PROGRAMI DR. YETERLİLİĞE GİRECEK ÖĞRENCİ İSİMLERİ

     ÖĞRENCİ ADI SOYADI                                                     DANIŞMANI               

Paria ATTEHADİ OSGOUEİ                                                         Doç.Dr. Şinasi KAYA          

 

Şenol ERGİN                                                                        Doç.Dr. Mesut KARTAL  

 

Serdar KIZILKAYA                                                            Prof.Dr. Elif SERTEL 

 

 

CBT PROGRAMI DR. YETERLİLİĞE GİRECEK ÖĞRENCİ İSİMLERİ

       ÖĞRENCİ ADI SOYADI                                                  DANIŞMANI           

      Samet Feyyaz HAMAMCI                                                    Yrd.Doç.Dr. A. Özgür DOĞRU

 

 

HBM PROGRAMI DR. YETERLİLİĞE GİRECEK ÖĞRENCİ İSİMLERİ

       ÖĞRENCİ ADI SOYADI                                                  DANIŞMANI

       Erdem ÇİÇEK                                                                       Doç.Dr. F. Aylin SUNGUR03
Mar 2017
2016 – 2017 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Başvuruları
2016 – 2017 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerimizin başvurularını 13 Mart 2017 Pazartesi günü saat 17:00 'a kadar dilekçe ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir.


02
Mar 2017
Lisansüstü Öğrencilerin Azami Öğrenim Süreleri
Öğrenime 2016-2017 güz yarıyılından önce başlamış olup hal-i hazırda devam ediyor olan lisansüstü öğrencileri için İTÜ Senatosu tarafından “sürelerle ilgili uygulamaları” düzenleyen bazı kararlar benimsenmiştir. Söz konusu duyuruya erişmek için: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/duyuru/duyuru_detay.php?id=961


02
Mar 2017
BGK 596 Ders Seminerleri
Date Speaker  Title 
21.03.17  Seda Kütük Quantum Key Generation
14.03.17 Fatma Betül Varol Bypassing Same Origin Policy(SOP)
07.03.17 Muzaffer Cem Tüver
Lambda Coordinates for Binary Elliptic Curves

Speaker: Seda KÜTÜK

Date: March 21th, 2017

Time: 12:30-13:30

Location: UHEM Meeting Room

Title: Quantum Key Generation

Abstract

Quantum Key Generation combines cryptographic protocols and quantum mechanics. On the basis of “No-Cloning Theorem” quantum shows that quantum information cannot be copied.
And the second base theorem is “Heisenberg’s Uncertainity Principle”  which tells us it is not possible to completely measure a quantum state. Among the cryptographic protocols we use BB84 protocol to control eavesdropping with respect to degree of photon polarization with qubits. This seminar will focus on secure key generation between sender & receiver via quantum channel which is more secure than the classical channel. The system also will detect if there is any attack by third party.

Speaker Info:
Istanbul Technical University, Informatics Institute, Cybersecurity Engineering and Cryptography Master Student.Speaker:
Fatma Betül Varol

Date: March 14th, 2017

Time: 12:30-13:30

Location: UHEM Meeting Room

Title: Bypassing Same Origin Policy(SOP)

Abstract

The security model of existing web browsers is based on the same-origin policy, and provides some basic protection features to web applications in order to protect the users from most common security attacks. But, this feature has its own limitations. These limitations block many of the genuine functions for web applications. There are ways for applications to make exceptions to the same-origin policy. 

This seminar will focus on the limitations enforced by the Same Origin Policy and how to overcome them without compromising the web security.

Speaker Info

Istanbul Technical University, Applied Informatics Department, Cybersecurity Engineering and Cryptography Master Student.Speaker:
Muzaffer Cem Tüver

Date: March 7th, 2017

Time: 12:30-13:30

Location: UHEM Meeting Room

Title: Lambda Coordinates for Binary Elliptic Curves

Abstract

Elliptic curve cryptography (ECC) is a public-key cryptography based on elliptic curves over finite fields and can be used for encryption, digital signature and random-number generation. According to researches ECC can provide the same level of security using smaller keys than traditional cryptosystems such as RSA. With the benefit of using smaller keys, ECC can deliver faster encryption on smaller hardware.

Lambda-coordinates is a new system for representing points on elliptic curves which is developed for reducing the cost of scalar multiplication to provide important speedups which enable even faster cryptography.

Speaker Info

Istanbul Technical University, Applied Informatics Department, Cybersecurity Engineering and Cryptography Master Student.23
Şub 2017
YÖK Başkanlığı 100/2000 Doktora Burs Başvuruları

Bilişim  Enstitüsü Doktora Öğrencilerinin Dikkatine!

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu kapsamda; “ders, yeterlik ve yeterliliği geçmiş ancak tez önerisini verme aşamasında” olup, aşağıda belirtilen alanlarda akademik çalışmalarını sürdüren veya bu konuda tez yapacak olan Enstitümüze kayıtlı olan T.C. vatandaşı doktora öğrencilerimiz ile bu alanlarda çalışma yapabilecek durumda olup Enstitümüze kayıtlı olmayan T.C. vatandaşı adaylar, ilgili alanlarda tez yapmak şartı ile söz konusu burstan faydalanmak üzere başvuru yapabileceklerdir.

Farklı enstitülerde kayıtlı öğrenciler, diğer enstitüde belirtilen çalışma alanlarında da tez yapmak üzere başvuru yapabilecektir.  

Tez yapılacak Alan Adı

İlgili Enstitü

Bilgi Güvenliği

Bilişim Enstitüsü

Nükleer Enerji

Enerji Enstitüsü

Mimarlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

Enerji Enstitüsü

Hava ve Uzay Araçları

Fen Bilimleri Enstitüsü

İnsan Beyni ve Nörobilim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sürdürebilir ve Akılı Kentler

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6ıncı maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların herhangi bir kamu veya özel kurumda çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular, aşağıda belirtilen dokümanların taranarak, en geç 27.02.2017 günü saat 10.00’a kadar yazi.isleri@be.itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

1.       Dilekçe

2.       Lisans ve YL dot dökümleri

3.       Mevcut DR not dökümü

4.       Öğrenci belgesi

5.       Lisans ve YL diploması

6.       ALES sonuç belgesi

7.       Yabancı dil sınav sonuç belgesi

8.       Nüfus Cüzdanı21
Şub 2017
BLU 596 Ders Seminerleri
Tarih Konuşmacı   Başlık
 
28 Şubat 2017
Behçet Uğur Töreyin
Hyperspectral Data Compression
7 Mart 2017 Hamza Salih Erden A Hybrid CFD/Lumped-Capacitance Model For Simulating Data Center Transients
14 Mart 2017

Göksu Hazar Erdinç 

Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Biyometrik Verilerin İşlenmesi
21 Mart 2017

Hilal Türk

Akıllı Ev Uygulamaları İçin Aydınlatma, Isıtma, Havalandırma Ve İklimlendirmenin PIR Algılayıcılarla Denetimi
4 Nisan 2017
Samet Kaya Hücresel ağlarda e-NodeB’lerin performans ölçülerine göre kendi kendini yapılandırması
11 Nisan 2017
Suhad Albasrawi
Data hiding of medical image by using frequency domain image as a fractal image
18 Nisan 2017

Tolga Sulubulut

Müşteri Deneyimine Göre Otomatik Ağ Servisinin İyileştirilmesi
25 Nisan 2017
Gözde Ayşe Tataroğlu
Segmentation and Detection of Tumor Regions in Breast Cancer to Accurate Classification in Whole Slide Pathological Images Using Convolutional Neural Networks
2 Mayıs 2017
Aigerim Kairoldayeva
 
9 Mayıs 2017
Enea Mançellari
 

 

Topic: Hyperspectral Data Compression

Speaker: Behçet Uğur Töreyin

Date: 28 Şubat 2017, 13:40 Room 408

Abstract 
Hyperspectral data is composed of a set of correlated band images. In order to efficiently compress the hyperspectral imagery, this inherent correlation may be exploited by means of spectral decorrelators. In the first part of the talk, wavelet transform based spectral decorrelators will be discussed. On the other hand, sparse models provide data representations in the fewest possible number of nonzero elements. This enables sparse models to be utilized for data compression purposes. In the second half of the talk, a framework for sparsity-based hyperspectral image compression methods using online learning will be presented.

Bio 
Behçet Uğur Töreyin received the B.S. degree from the Middle East Technical University, Ankara, Turkey in 2001 and the M.S. and Ph.D. degrees from Bilkent University, Ankara, in 2003 and 2009, respectively, all in electrical and electronics engineering. He is now a faculty member with the Informatics Institute at Istanbul Technical University. His research interests broadly lie in signal processing and pattern recognition with applications to image/video analysis and communication systems. His research is focused on developing novel algorithms to analyze and compress signals from multitude of sensors such as visible/infra-red/hyperspectral cameras, microphones, passive infra-red sensors, vibration sensors and spectrum sensors for wireless communications. 
http://faculty.itu.edu.tr/toreyin/Topic: 
A Hybrid CFD/Lumped-Capacitance Model For Simulating Data Center Transients

Speaker: Hamza Salih Erden

Date: 07 Mart 2017, 13:40 Room 408

Abstract 
Transient thermal events in air-cooled data centers may lead to undesirable operating conditions such as the formation of hot spots and associated degradation of equipment reliability. This seminar introduces a fast-executing hybrid computational fluid dynamics (CFD)/Lumped-Capacitance model for predicting server inlet temperatures resulting from common transient events such as power losses and cooling interruption. The model uses initial steady-state CFD or experimental data in combination with several lumped-capacitance models of the various thermal masses in the data center. The model predictions have been compared with experimental data obtained in a three-rack data-center test cell and found to agree well with the experimental measurements. Examples of the application of the model to more realistic data center configurations are also given.

Bio:
Hamza Salih Erden received his B.S. degree in Mechanical Engineering at Istanbul Technical University in 2007 and M.S. and Ph.D. degrees from Syracuse University, New York, in 2009 and 2013 in Mechanical and Aerospace Engineering. He joined ITU Informatics Institute in 2015 as an Assistant professor after his two-year post-doctoral study at Syracuse University. Dr. Erden focuses on the modeling, analysis and design of thermal systems for energy-efficient buildings, particularly for mission critical facilities like data centers and their supporting infrastructure. 
http://akademi.itu.edu.tr/erdenh/Seminer Başlığı:
“Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Biyometrik Verilerin İşlenmesi”

Konuşmacı: Göksu Hazar Erdinç

Gün: 14 Mart 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Sunum Özeti: Kişisel verilerin dijital ortamlarda saklanmaya başlaması ile birlikte kişisel verilerin korunması hususu bilgi güvenliğinin temel meselelerinden birisi haline gelmiştir. Çeşitli ülkelerde bu konuya ilişkin farklı regülasyonlar ve ilkeler benimsenmiştir. Türkiye'de de 24 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile bu konu hakkında düzenleme getirilmiştir. Bankacılık sektörü, sağlık sektörü gibi çeşitli alanlarda özel nitelikli kişisel verilerin bir türü olan biyometrik verilerin işlenmesi, saklanması, korunması gibi konularda çeşitli düzenlemelere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirler, Türkiye'deki mevcut durum ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle karşılaştırılması ve öneriler sunum kapsamında yer alacaktır.

Kısa Özgeçmiş: Göksu Hazar Erdinç, lisans eğitimini 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1,5 yıl avukatlık yapmıştır. İTÜ Bilişim Uygulamaları bölümünde yüksek lisans yapan Erdinç, 2015 yılının Aralık ayından itibaren Bilişim Uygulamaları anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri, Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

 


 

Seminer Başlığı: Akıllı Ev Uygulamaları İçin Aydınlatma, Isıtma, Havalandırma Ve İklimlendirmenin PIR Algılayıcılarla Denetimi

Konuşmacı: Hilal Türk

Tarih: 21 Mart 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Sunum Özeti: Bu projede, yaygın olarak mevcudiyet algılama amacıyla kullanılan pasif enfraruj sensörlerin (Pyro-electric InfraRed - PIR), çıktı işaretlerini analiz edecek mikro-denetleyicilerle akıllandırılıp, kapalı mekânlardaki kişi varlığının düşük hata oranıyla tespit edilemesine yönelik bir araştırma yapılacaktır. Literatürdeki mevcut yöntemlerden ve piyasadaki ürünlerden farklı olarak, PIR sensörlerine dayalı geliştirilecek sistemi, sensörün görüş alanı içerisindeki kişi hareket etmese dahi, kişinin sensörün algılama alanı içerisinde bulunduğunu anlayabilecektir. Bunu, ortamın giriş-çıkışına ve tavana yerleştirilecek birden fazla PIR sensörden gelecek işaretlerin, akıllı işaret işleme teknikleri ile bir mikro-denetleyici üzerinde çözümlenmesiyle sağlayacaktır. Bu bilgiye bağlı olarak da, Aydınlatma, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirmenin otomatik denetimi sağlanacaktır. Projenin önemli özelliklerinden biri de PIR alghılayıcıların mahremiyete hâlel getirmiyor oluşudur. Bu algılyıcılar, görüş alanı içerisindeki kişilerin teşhis edilemesini olanaklı kılacak herhangi bir işaret üretmemektedir. Bu da, bu algılayıcıların, örneğin kameralara nazaran, evlerde ve benzeri şahsi kapalı mekânlarda, mekân sakinlerini rahatsız etmeden, güvenle kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. B. Uğur Töreyin

 


 

Seminer Başlığı: Hücresel ağlarda e-NodeB’lerin performans ölçülerine göre kendi kendini yapılandırması

Konuşmacı: Samet Kaya

Tarih: 4 Nisan 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Sunum Özeti: Mobil haberleşme sistemleri  iletişim için gerekli tüm alan hücresel olarak kapsanmıştır. Her hücrenin ortasında bir baz istasyonu bulunmaktadır. Bu baz istasyonları yeni teknoloji ile birlikte yerini e-NodeB cihazlarına bırakmıştır. e-NodeB cihazları kendisine bağlanan cihazsayısına göre belirli ayarlar ve güç ile çalışma işlemi yapmaktadır. Bu çalışma parametreleri hücresel olarak kişiler tarafından yapılmakta ve hep bu şekilde çalışmaktadır. Hedeflenen amaç e-nodeB cihazlarının yoğunluk, çevresindeki kapsama durumu gibi parametrelerine bakarak kendikendi yapılandırmasını yapabilmesidir. Böylece en optimize güc ile en verimli şekilde çalışacaktır. Öğrenme algoritmalarıyla zamanla optimizasyon ayarları daha fazla iyileşme gösterecektir.

Kısa Özgeçmiş: Marmara Üniversitesi Bilgisayar Kontrol Öğretmenliği (%100 ingilizce) programını bitirdim. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi tekno parkta 2,5 sene çalışırken İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansa başladım. Ardından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde asistanlık görevine giriş yaptım. Bu görev devam ederken İTÜ Bilgişim uygulamaları yüksek lisansını kazandım. Bu arada Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bitirdim. Şu an iki adet yüksek lisansım tez dönemindedir.

Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Lütfiye Durak-Ata

 


 

Seminar Title: Data hiding of medical image by using frequency domain image as a fractal image

Speaker: Suhad Albasrawi

Date: 11 Nisan 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Abstract: Steganography is the practice of concealing a file, message, image, or video within another file, message, image, or video. I will talk about data hiding in medical images. The most important thing in data hiding is the compression process. I proposed Lossless data compression to the medical image, here PNG format for the secret image is preferred since the expected information has almost the same color for large areas, however I proposed Lossy data compression to the cover image. On the other hand, the cover image must be tested for the available capacity. There are several methods to test capacity: testing entropy of the image, testing compressibility using different methods, detecting redundant information. Steganography method finally is exposed to performance tests (PSNR test with the original image to test changes after embedding).

Biography: Suhad Fakhri Albasrawi received the B.S. degree from the AL-Mustansiriyah University/computer sciences department, Baghdad, Iraq. Now I am a master student in Applied informatics / Istanbul Technical University. My thesis data hiding in medical images.

Advisor: Assoc. Dr. B. Uğur Töreyin

 


 

Seminer Başlığı: Müşteri Deneyimine Göre Otomatik Ağ Servisinin İyileştirilmesi

Konuşmacı: Tolga Sulubulut

Tarih: 18 Nisan 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Sunum Özeti: Günümüz haberleşme sektöründe operatörler şebeke yönetimi ve operasyonunu yürütmek için geniş bir ekibe sahip olmanın yanında birçok ekipman, yazılım uygulaması ve danışmanlık hizmeti almaktadır. Bunun yanında hem yükümlülükleri hem de müşterilerine taahhüt ettikleri kaliteli hizmeti sunabilmek adına yüksek oranda yatırımlar yapılmaktadır. Sunulan hizmetin devamlılığı ve kalitesi sürekli kontrol altında tutulmakta ve bu konuda yoğun efor sarf edilmektedir.

Bu sebeple kendini organize eden ağ (SON, Self-Organizing Network) uygulamaları geliştirme düşüncesi ortaya çıkmış ve şebeke yönetim sistemi içerisinde önemli kolaylıkların sağlanması, yüksek oranda tasarruf elde edilmesi ve minimum hataya yer verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak SON fonksiyonlarının geliştirmeleri yapılmakta ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Çalışmamız kapsamında müşteri deneyimi odak alınarak lokasyon bazlı problem yaşayan müşterilere yönelik iyileştirici SON algoritmaları geliştirilmesi hedeflenmiştir. Müşterilerin şebeke içindeki davranış modellerine bağlı olarak yaklaşımların oluşturulması, problemlerin ve probleme sebep olan kök nedenlerin sınıflandırılması, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması sağlanacaktır.

Kısa Özgeçmiş: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları (YL) programına devam etmektedir ve eş zamanlı olarak Turkcell’de Radyo Network Planlama ve Optimizasyon Mühendisi olarak çalışmaktadır.

Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Lütfiye Durak-Ata

 


 

Seminar Title: Segmentation and Detection of Tumor Regions in Breast Cancer to Accurate Classification in Whole Slide Pathological Images Using Convolutional Neural Networks

Speaker: Gözde Ayşe Tataroğlu

Date: 25 Nisan 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

Abstract: This work will present experimental results of a computer aided approach to CerbB2 tumor analaysis. Firstly, segmentation of tumor regions on pathological images is targeted. Later, it automatically classifies the segmented cancer regions on the whole slide area and classifies CerbB2 tumors in four phases. This classification is planning to be made using deep learning models to determine the drug resistance of the patient.

Biography: Istanbul Technical University - Computer Science Department, Computer Science and Engineer, Master Degree Student.

Advisor: Assoc. Prof. Dr. B. Uğur Töreyin

 


 

Speaker: Aigerim Kairoldayeva

Date: 2 Mayıs 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

 


 

Speaker: Enea Mançellari

Date: 9 Mayıs 2017, Saat 13:40; 408 no'lu sınıf

 31
Oca 2017
Özel Öğrenci Statüsünde 2016 - 2017 Bahar Döneminde Ders Alacak Lisansüstü Öğrenciler
2016 - 2017 Bahar Dönemi Özel Öğrencilik ile ilgili duyuru yayınlanmıştır. İlgili duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


31
Oca 2017
En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları
13.06.2013 tarih ve 578 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında görüşülerek onaylanan “Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi” kapsamında, 2016 yılı içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız, 2016 YILI EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ'ne,  01 – 31.Ocak.2017 tarihleri arasında  başvuru yapabilirler. Başvurular, Enstitü Müdürlüğümüze yapılacaktır.
Başvuru için detaylı bilgilere, ödül yönergesine ve  başvuru evraklarına, bu bağlantıdan ulaşılabilir.


12
Oca 2017
“5G Konusunda İTÜ-ERICSSON İşbirliği “ile ilgili bilimsel toplantı
17-01-2017 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılacak “5G Konusunda İTÜ-ERICSSON İşbirliği “ile ilgili bilimsel toplantıya ait program ekte sunulmuştur.


04
Oca 2017
BE Programları Mülakat Tarih ve Yerleri

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

Yüksek Lisans 

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü

Saat : 10:00

Yeri : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi,  Elektromanyetik ve Mikrodalga ABD Seminer Odası Kat:4

Doktora

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü

Saat : 14:00

Yeri : İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi,  Elektromanyetik ve Mikrodalga ABD Seminer Odası Kat:4

 

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Yüksek Lisans 

Tarih: 26 Ocak 2017, Perşembe günü

Saat : 09:30

Yeri :İTÜ Bilişim Enstitüsü, Kat:4, Derslik No: 409

Doktora

Tarih: 26 Ocak 2017, Perşembe günü

Saat : 14:30

Yeri :İTÜ Bilişim Enstitüsü, Kat:4, Derslik No: 409

 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Yüksek Lisans  

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü

Saat : 10:30

Yeri : Bilişim Enstitüsü Kat:4, 406 nolu derslik

Doktora

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü

Saat : 09:30

Yeri : Bilişim Enstitüsü Kat:4, 406 nolu derslik

 

Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi

Yüksek Lisans 

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü / Saat : 10:00

Yeri :UHeM

Doktora

Tarih: 25 Ocak 2017, Çarşamba günü / Saat : 15:00

Yeri :UHeM03
Oca 2017
İTÜ BE Sürekli Eğitim Merkezi - SMART VALLEY SAR Siber Güvenlik Eğitimleri

T.C. İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile SMART VALLEY - SAR Yazılım Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Ticaret Limited Şirketi Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programları 

 

Afis-dikey

 

1. Temel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Temel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı” Siber Güvenlik için bir başlangıç ve sizi bilgilerinizi güncellemeye, bütünlemeye, geliştirmeye, daha güvenli bir siber dünyada yaşamaya ve kendinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Temel Siber Güvenlik Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Bilişim sistemlerini kullanma bilgisine sahip olan bütün çalışanlar ve bilişim teknolojisi kullanıcıları.

Ana Konular

 • Siber Güvenlik Temel Kavramları
 • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri
 • Yazılım Güvenliği
 • Veri Güvenliği
 • Ağ Güvenliği
 • Altyapı Güvenliği
 • Mobil Sistemler Güvenliği
 • Sosyal Medya Güvenliği
 • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği
 • Bilişim Hukuku

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 40 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-16:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 2.000 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “Temel Siber Güvenlik Eğitimi Başarı Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Temel Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

2. Yönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Yönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi güncellemeye, bütünlemeye, geliştirmeye, daha güvenli bir siber dünyada yaşamaya ve çalışmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Yönetici Siber Güvenlik Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Siber güvenlik konusunda bilgi almak isteyen yöneticiler, bilişim sistemleri ile ilgili belirli bir bilgisi olup siber güvenlik yönetim ve denetimi konularında bilgi edinmek isteyen ve bilişim sistemleri ve teknolojileri hakkında genel bilgi sahibi olan tüm çalışanlar.

Ana Konular

 • Siber Güvenlik Temel Kavramları
 • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri
 • Yazılım Güvenliği
 • Veri Güvenliği
 • Ağ Güvenliği
 • Altyapı Güvenliği
 • Mobil Sistemler Güvenliği
 • Sosyal Medya Güvenliği
 • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği
 • Siber Risk Analiz ve Yönetimi
 • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME)
 • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi
 • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları
 • Bilişim Hukuku

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 80 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 3.750 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “Yönetici Siber Güvenlik Eğitimi Başarı Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Yönetici Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

3. Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi güncellemeye, bütünlemeye, geliştirmeye, daha güvenli bir siber dünyada yaşamaya ve çalışmaya, kendinize ve kurumunuza/kuruluşunuza yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Kurumsal ortamlarda çalışan yöneticiler, bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar.

Ana Konular

 • Siber Güvenlik Temel Kavramları
 • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri
 • Yazılım Güvenliği
 • Veri Güvenliği
 • Ağ Güvenliği
 • Altyapı Güvenliği
 • Mobil Sistemler Güvenliği
 • Sosyal Medya Güvenliği
 • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği
 • Kritik Altyapılar Bilişim Sistemleri Güvenliği
 • Siber Risk Analiz ve Yönetimi
 • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME)
 • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi
 • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları
 • Bilişim Hukuku
 • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları
 • Türkiye Bilgi Güvenliği Standartları, Kurumların Denetimi ve Belgelendirilmesi
 • Kurumsal Siber Güvenlik Politikası Oluşturma

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

4. Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı” Siber Güvenlik dünyasının en önemli konularından bilişim suçlarının anlaşılması ve ortaya çıkartılması süreçlerinde gerçekleştirilen “Adli Bilişim” konusunda sizi kendinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Siber Dünya’da gerçekleştirilen ve saldırılar sonucu olaylara müdahale ve sayısal delillerin elde edilmesi, incelenmesi, çözümlenmesi ve raporlanması kapsamında Adli Bilişim Uzmanlığı konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Adli Bilişim alanında bilirkişi raporu hazırlayanlar, Adli bilişim çalışanları, Bilişim suçları avukatları, Bilişim sistem ve teknolojisi yöneticileri, Siber Olaylara Müdahale Ekibi personeli, Siber güvenlik ihlalleri inceleme uzmanları, Bilişim Suçları ve Adli Bilişime ilgi duyan kişiler.

Ana Konular

 • Bilişim Kültürü (Temel Kavramlar ve Uygulamalar),
 • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
 • Bilişim Hukuku (Bilişim Suçları ve Yasaları),
 • Adli Bilişim Hukuku, Prensip ve Yöntemleri,
 • Adli Bilişim Teknolojisi ve Yazılımları,
 • Yazılım ve Donanımların Adli Amaçlı İncelenmesi,
 • Verilerin Adli Amaçlı İncelenmesi,
 • Bilgisayar Diski, CD/DVD ve Taşınabilir Bellek Kopyası Alımı,
 • Veri saklama(Koruma) ve Veri Silme,
 • Şifreleme ve Şifre Çözme,
 • Veri kurtarma,
 • Gizlenmiş Dosya Bulma ve Veri Altında Gizlenmiş Veri (Steganografi) Tespiti,
 • Veri İyileştirme, Değerlendirme ve İnceleme,
 • Bilgisayar Diski ve Manyetik Veri Depolama Aygıtlarındaki Verileri Geri Getirilemeyecek Şekilde Silme,
 • Örnek Adli Bilişim Olayları,
 • Adli Bilişim Bilirkişi Raporları.

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “Adli Bilişim Uzmanlık Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Adli Bilişim Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

5. İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin İleri Seviyede Siber Güvenlik Uzmanlığı konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Kurumsal ortamlarda bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, siber güvenlik denetçileri, yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar.

Ana Konular

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Güvenliği,
 • Büyük Veri Güvenliği,
 • Bulut Bilişim Güvenliği,
 • Web Uygulamaları Güvenliği,
 • Sosyal Medya Güvenliği,
 • Mobil Cihazlar ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği,
 • Ağ Güvenliği,
 • Ağ Trafik ve Kayıt Analizi,
 • Saldırı Saptama ve Önleme,
 • Güvenlik Denetimi (Security Audit),
 • Açıklık Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment),
 • Sızma (Penetration) Testleri,
 • Veri Sızıntısı (Tempest) Tespiti ve Önleme,
 • Kötücül Yazılım Analizi,
 • Siber Olay Analizi,
 • Güvenli Yazılım Geliştirme,
 • Siber Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi.

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 20 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

6. Uygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Uygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, çok farklı konuda ve sayıda uygulamalarla bilgilerinizi pekiştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Uygulamalı İleri Siber Güvenlik Uzmanlığı konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen uygulama ağırlıklı eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Kurumsal ortamlarda bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar, kuramsal bilgilerini uygulamalarla geliştirmek ve deneyimlerini artırmak isteyenler.

Ana Konular

 • Sanal Makina Yapılandırması ve Linux İşletim Sistemi Kurulumu,
 • Dosya Aktarımı ve Tünelleme Teknikleri,
 • Veri Güvenliği Testleri,
 • Web Uygulamaları Güvenliği Testleri,
 • Ağ Güvenliği Testleri,
 • Güvenlik Denetimi ve Raporlanması,
 • Açıklık Değerlendirmesi ve Raporlanması,
 • Sızma Testleri ve Raporlanması,
 • Siber Olay Analizi ve Raporlanması,
 • Siber Güvenlik İzleme Merkezi ve Olay Yönetimi Uygulamaları,
 • Kötücül Yazılım Analizi Uygulamaları,
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Uygulamaları,
 • “Bayrağı Yakalama”, “Kendini Savunma” ve “Rakibine Sızma” Uygulamaları.

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “Uygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Uygulamalı İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]

 

 

7. Bilgi Teknolıojileri Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Amacı

İTÜ Bilişim Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği “Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı” sizi bugünün bilişim ortamında etkili ve güncel kontrollerin ve denetimlerin, her türlü veri tabanı ve ağ uygulamalarının ve çalışan sistemlerin denetimlerinin nasıl yapılacağı, gelişme aşamasındaki sistemlere denetim yapılırken nasıl katkı sağlanacağı, risk analizi ve yönetimi gibi konular hakkında bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, çok farklı konuda ve sayıda uygulamalarla bilgilerinizi pekiştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin BT Denetimi Uzmanlığı konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen uygulama ağırlıklı eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Katılımcı Özellikleri

Bilgi Teknolojileri geçmişi olan iç ve dış denetimciler, işlevsel ve iş uygulama denetim uzmanları yeni BT denetimcileri BT yöneticileri, güvenlik yöneticileri ve uzmanları, ağ yöneticileri, veri güvenliği çalışanları, finansal denetim uzmanları ve konuyla ilgili veya ilgi duyan diğer uzmanlar.

Ana Konular

 • Bilgi Güvenliği (Siber Güvenlik) Temel Kavramlar ve Uygulamalar,
 • BT Denetimi Temel Kavramlar ve Denetim Yöntemleri,
 • Bilişim Hukuku,
 • BT Yönetim ve Denetim Standartları (ISO27001, COBIT, SOX, PCI DSS, ITIL),
 • BT Risk Analizi ve Yönetimi,
 • BT Denetim Stratejisi ve Denetimin Planlanması,
 • BT Yönetim Kontrol ve Denetimi,
 • Fiziksel/Çevresel Kontrol ve Denetimler,
 • Veritabanı ve Ağ Yönetimi/Güvenliği Kontrol ve Denetimi,
 • Mantıksal Erişim Kontrol ve Denetimi,
 • İşletim Kontrol ve Denetimi,
 • Sistem Geliştirme ve Değişim Yönetimi Kontrol ve Denetimi,
 • Bugünün Bilgisayar Ortamında Etkili ve Güncel Denetimlerin Yapılması,
 • Gelişme Aşamasındaki Sistemleri Denetim Yapılırken Katkı Sağlanması,
 • COBIT ve Yöntem Uygulaması,
 • Denetim Teknik Ve Araçları (Denetimde CAAT Kullanımı),
 • BT Denetim ve Kontrollerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması,
 • BT Servislerinin Eksiksiz ve En İyi Kalitede Yönetimi İçin Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ( ITIL) Servis Yönetim Metotları,
 • Uygulamalı BT Kontrol ve Denetim çalışmaları.

Süre ve Günler

 • Toplam ders saati: 120 saat
 • Ders günleri ve saatleri: Salı-Perşembe (09:30-06:30), Salı-Perşembe (18:30-21:30), Cumartesi-Pazar (09:30-16:30)
 • Tarihler: Şubat-Temmuz 2017
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.

Eğitim yeri: İTÜ Bilişim Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 5.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Peşin ödemelerde % 5, Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, 5 ve daha fazla kişilik toplu başvurulara ve Öğrencilere % 15, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 20 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır).

Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan “ Bilgi Teknolojileri Denetimi Uzmanlık Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Bilgi Teknolojileri Denetimi Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]
26
Ara 2016
"Siber Güvenlik ve Hacking e Giriş" eğitimi

Eğitim Adı: Siber Güvenlik ve Hacking e Giriş

İçerik:

 • Güvenlik Açıkları
 • Temel Şifreleme Teknikleri
 • Temel Ağ ve Sistem Güvenliği
 • Güncel hacking örneği

Tarih: 27 Ocak 2017, 09:30 - 16:30

Yer: Ulusal Hesaplama Merkezi, Seminer Salonu

Eğitmen: Yrd. Doç Dr. Enver Özdemir (İTÜ,UHeM (Süper Bilgisayar Merkezi ))
Açıklama:

 • Katılımcılara 2 ay süreyle kullanabilecekleri 20.000 çekirdek-saat ve 2 GB disk alanı hesaplama kaynağı verilecektir. Hesaplama hizmetine karşılık eğitim ücreti alınmaktadır. Eğitim ücreti KDV dahil 300 TL’dir.
 • Kontenjan 40 kişi ile sınırlıdır.
 • Katılım belgesi verilecektir.
 • Eğitim herkese açıktır.
Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen http://training.uhem.itu.edu.tr/index.php?tid=44 adresine başvurunuz.


21
Kas 2016
Yük. Müh. Ongun Yücesan'ın "Hatalar Arası Ortalama Zaman (Haoz) ve Hata olasılığı bağlantısı" başlıklı sunumu

Sunum Tarihi ve Zamanı: 23 Kasım 2016 | 14:00

Sunum Yeri: BEB 409

Sunum Başlığı: Hatalar Arası Ortalama Zaman (Haoz) ve Hata olasılığı bağlantısı

Konuşmacı: Yük. Müh. Ongun Yücesan

Kısa Özgeçmiş: Ongun Yücesan, 1978 Adana’da doğdu. 1996 yılında Gazi Anadolu Lisesi, 2000 yılında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Bölümünü, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini bitirdi. 2002 - 2004 yılları arasında University of Missouri – Kansas City’de Teletraffic Modelling Dersleri aldı. Barış Kartalı projesinde Yer Destek Sistemi, Görev Planlama merkezi testlerine katıldı. Northrop Grumman, Boeing, BAE ve benzeri firmalar ile çalıştı. Daha Sonra Karel Arge’de Sabit GSM, I-Phone ve Android için SIP Telefon yazılımı, Çeşitli Telefonlar (ST32, SG Kaan Sınıfı Intercom vb.), Araç Takip Sistemi, Santraller ve Mobil Askeri Bilgisayar için Manuel ve Kod Tabanlı Birim Test, Gereksinim ve Test Analiz ve Tasarım Çalışması yaptı. 

Sunum Özeti:  Hatalar Arası Ortalama Zaman (HAOZ) sistemlerin kullanım limitlerinde kullanıldığında, ne kadar kullanım ömürleri olduğunun belirlenmesinde kullanılan bir kavramdır. HAOZ hedefi ArGe merkezlerinin kaçındığı bir kavramdır. Yapılacak işin özünde olmadığını, kısıtlı personel sayısı ile “bir ilk önce sistemi çalıştıralım da”, “O kadar kaliteli sisteme ne gerek var, “Başımıza İş Çıkaracaksınız” psikolojisi bu kaçınmada etken oluyor. 

-HAOZ istenen düzeye ayarlanabilmektedir.
-Ürün Yönetimi, Müşteri İlişkileri bölümü ve ARGE Gereksinim analistleri tarafından ortak belirlenmesi çok faydalar sağlamaktadır.
-ARGE personelini aslında “Mevcut Özellikler ile ilgili Tekrar Tekrar gelen hatalardan” korumaktadır. Başka bir “İşi” yapabilmesini sağlamaktadır.
-Müşteriden yeni gelen taleplerde, yeni ihale şartları vb. gibi durumlarda hazır güvenilir bir sistem üzerinde yeni özellik eklenmesi işleminde güvenilir bir kriter olmaktadır.
-Bu değer, kullanım esnasında; elimize aldığımız bir sistemin o anda ki hata olasılığının tahmini için de kullanılabilir. HAOZ değerine ulaşmış bir sistemin %50 bozulma olasılığı vardır. Örn. Bir havacılık sisteminin, bir parçasının ne zaman değişeceği politikası için nesnel bir kriter oluşturur.
-MIL-STD-499 bir parçanın veya yazılımın HAOZ değerinin hesaplanması için gerçekçi, nesnel ve uygulanabilir yöntemler sunmaktadır.

Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.


03
Eki 2016
Machine Learning and Artificial Neural Networks Sunumu

"Machine Learning and Artificial Neural Networks: The Promising Approaches in Data Analysis, Simulations, and Modeling of Materials" başlıklı sunum 5 Ekim 2016 tarihinde saat:14:00'da 4. kat doktora tez savunma salonunda Dr. Berk Onat tarafından verilecektir.

Abstract:

Machine learning and artificial neural networks (ANN) have been the active research fields in data analysis and image recognition.  While many of the studies are concentrated on deep learning in image recognition through the last decade, the need to analyse big data in other fields such as signal processing, social networks, finance, biological systems, material and drug design draw an immense attraction to new model development in machine learning.  In this talk, I will present a new model for ANNs that can capture the interactions without a bias to showcase the impact of machine learning in materials modelling.

The new ANN architecture can be efficiently use in realistic simulations of Li-ion batteries with Si anodes where first-principle approaches are inaccessible in large systems and long time-scales.  After explaining the training procedures and the new memory embedding technique in ANNs, the rest of my talk will focus on how ANN can learn the interactions in a material by means of probing the mind of the network with PCA and t-SNE methods. I will finish my talk by discussing several other potential uses of machine learning and memory embedding method with ANNs in various fields.

Biography:

Dr. Berk Onat received his MSc and PhD degree in Computational Science and Engineering from Informatics Institute at Istanbul Technical University. He has BSc degree in Physics Engineering from Istanbul Technical University. In his PhD, he developed interatomic potentials using adaptive particle swarm optimisation within the context of parallel computing of the fuzzy logic scheme. After his PhD, he continued working on determining thermodynamical properties of metal alloys at Sabancı University as a postdoctoral researcher.

Following his first postdoc in 2014, he moved to USA for his second postdoc in Professor Efthimios Kaxiras' group at School of Engineering and Applied Sciences of Harvard University and worked on machine learning approaches in computational materials design.

Since June 2016, Dr. Onat is working with Dr. Engin Durgun and Asst. Prof. Çoşkun Kocabağ at UNAM-National Nanotechnology Research Center of Bilkent University. His recent post-doctoral works are based on developing machine learning approaches for the simulations of two-dimensional materials.

 28
Eyl 2016
Temel Bilgisayar Donanımı ve Linux’a Giriş Eğitimi

Eğitimin içeriği:

 • Temel Bilgisayar Donanımı (Basic Computer Hardware (Processor, Memory etc))
 • Linux işletim sistemine giriş (Introduction to Operating Systems (Linux))
 • İşletim sistemi kurulumu (Set up a dual boot OS in your laptop (Ubuntu and Kali Linux))
 • Temel Linux

Eğitim Dr. Okan Erdoğan (UHeM) ve Dr. Kadir Diri tarafından verilecektir.

Tarih: 07.10.2016
Saat  : 13.30-16.30
Yer   : Bilişim Enstitüsü, 4. Kat Derslik - 411

Not: Eğitim Bilişim Enstitüsü öğrencilerine açıktır. Kontenjan sınırsızdır. Eğitime katılacakların kendi bilgisayarlarını getirmeleri beklenmektedir.


27
Eyl 2016
BGK 596 Ders Seminerleri
BGK 596 Seminer dersi kapsamında öğrencilerimize ve tüm okula açık aşağıdaki seminerler yapılacaktır. Bilginize sunulur. 
Seminerler Çarşamba günleri 12:30 - 13:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Seminer Çizelgesi

Tarih

Konuşmacı

Başlık

5 Ekim 2016

Mustafa Şenol

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturulması ve Uygulanması

12 Ekim 2016

Gözde Sarıkaya

A Primality Test Algorithm

19 Ekim 2016

Kübra Nari

Süper Eliptik Eğriler ile Çarpanlara Ayırma

26 Ekim 2016

ISC Türkiye Konferansı (Ders Yok)

 

23 Kasım 2016 Sena Efsun Cebeci
Paralel Şifreleme Yöntemi
30 Kasım 2016 Eren Kocaağa ADS-B Güvenliği
7 Aralık 2016 Mehmet Murat
Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi
21 Aralık 2016 M. Oğuzhan Saçma
RoadRunneR ve PRESENT Hafif-Sıklet Algoritmaları için FPGA Gerçeklemeleri ve Karşılaştırmaları
4 Ocak 2017 Zemre Arslan
Analysis and Specifications of the SNOW 3G Algorithm

Topic: Analysis and Specifications of the SNOW 3G Algorithm

Speaker: Zemre Arslan

Date: 4 Ocak 2017, 12:30-13:30 UHEM Toplantı Salonu

Abstract:
SNOW 3G has been designed as the stream cipher for 3GPP confidentiality and integrity algorithms UEA2 and UIA2. It is a word-oriented stream cipher that generates a sequence of 32-bit words under the control of a 128-bit key and a 128-bit initialisation variable. The reason SNOW 3G is chosen as a stream cipher for LTE security is that it complies with the memory and time resource constraints of 3GPP requirements. We will see the structure of the algorithm, its compoennts and its two different operation modes. After that, we will investigate what problems does the algorithm solve in terms of LTE security under 3GPP requirement constraints.

Speaker Info: Istanbul Technical University, Applied Informatics Department, Information Security and Cryptographic Engineering Master StudentBaşlık
: RoadRunneR ve PRESENT Hafif-Sıklet Algoritmaları için FPGA Gerçeklemeleri ve Karşılaştırmaları

 

Konuşmacı: M. Oğuzhan Saçma

Tarih: 21 Aralık 2016, 12:30-13:30 UHEM Toplantı Salonu

Özet:

Bilgi güvenliği, siber tehditler, kriptolojinin gerekliliği gibi konuların önemi değişen, gelişen ve teknolojik olarak çağ atlayan dünyamızda tartışılmaz bir yere sahiptir. Kriptografik olarak bir takım yöntemler uygulayabilmek için, ilgili işlemlerin belli bir sistematiğe oturtulması gerekmektedir. Bu sistemsel yaklaşım da kriptografik algoritmalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Günümüzde çok çeşitli algoritmalar farklı amaçlar ve çözümler için kullanılmaktadır. 

Her eve giren, her kullanıcıya hitap eden ve üretimi ile kullanımı çok yaygın olan yeni nesil elektronik cihazlarda kullanılan her bileşenin maliyet etkin olması gerekmektedir. Az yer kaplayan ama aynı zamanda da yüksek performans sağlayan hafif-sıklet kripto algoritmalarının tasarımında güvenliği ön plana çıkardığınızda, verimden ödün verebilirsiniz, verimli bir sistem tasarladığınızda da kaynak kullanımınız artabilir. Bu sebeple hafif-sıklet algoritmalarının kullanacağı yongalar tasarlanırken maliyet, güç, alan ve uygulama gerekleri gibi kısıtlar tasarımcıyı en çok zorlayan noktalardır.

Bu çalışmada temel ilgi alanı, hafif-sıklet kripto algoritamalarının FGPA tasarımlarıdır ve bu tasarımların FPGA’deki gerçeklemeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Yeni hafif-sıklet kriptolarından biri olan RoadRunneR algoritmasının FPGA gerçeklenmesi ilk kez bu çalışmada yapılmıştır. Yine benzer seviyede olan PRESENT algoritması da FPGA’de gerçeklenmiş ve performans olarak RoadRunneR ile karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca, PRESENT’in daha önceden yapılmış çalışmalardaki sonuçlarına da yer verilerek RoadRunneR kıyaslamasının yerindeliği ortaya konmuştur.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Doktora) programına devam etmektedir.Başlık
: Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi

Konuşmacı: Mehmet Murat

Tarih: 7 Aralık 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:
Kritik altyapı kavramı ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Büyük çaplı terör saldırıları ve bilişim teknolojilerinin altyapı sistemleriyle entegrasyonu ülkeleri bu alanda tedbirler almaya yönlendirmiştir. Bazı ülkeler kritik altyapılarını korumak amacıyla bir takım koruma ve denetleme programlarını yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında gelişmiş ülkelerdeki kritik altyapı koruma çalışmaları, yasal düzenlemeleri ve ülkemizdeki durum ele alınacaktır. Ayrıca kritik altyapıların bilişim sistemleriyle olan ilişkisi ve kontrol sistemlerinin siber güvenliği değerlendirilecektir.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Yüksek Lisans) programına devam etmektedir. Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi


Başlık: ADS-B Güvenliği

Konuşmacı: Eren Kocaağa

Tarih: 30 Kasım 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:

Yeni Nesil Havacılık Sistemi (NextGen)'nin en önemli öğesi olan ADS-B (Air Dependent Surveillance-Broadcast) Protokolü 2020 yılından itibaren hava trafik yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılacaktır. 

Ancak sistem ile ilgili güvenlik kaygıları mevcuttur. Bu çalışmada, ADS-B protokolündeki güvenlik açıkları, atak metodları ve yeni önerilen güvenlik protokolleri kapsamlı ve karşılaştırmalı analiz edildi.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Yüksek Lisans) programına devam etmektedir.Başlık:
Paralel Şifreleme Yöntemi

Konuşmacı: Sena Efsun Cebeci

Tarih: 23 Kasım 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:

 

Son on yıl içinde, bilgi teknolojisi devrimindeki gelişmeler insan hayatının neredeyse tüm yönlerini etkilemekte ve güvenlikli bilgi sistemlerine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bilgi teknoloji sistemleri için şifreleme yöntemleri ile güvenliğin sağlanması önemli hale gelmektedir. Çeşitli alanlara uygulanabilirliği nedeniyle, örneğin büyük veri, paralel şifreleme problemini ele alıyoruz. Bu çalışmada, paralel veri şifrelemeyi sağlayan, olası saldırılara karşı dayanıklı ve veriyi yüksek korumalı bir şekilde depolayan yeni bir şifreleme yöntemi sunuyoruz.
 

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Doktora) programına devam etmektedir.Başlık: 
Süper Eliptik Eğriler ile Çarpanlara Ayırma

Konuşmacı: Kübra Nari

Tarih: 19 Ekim 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:
Elektronik sistemlerin her türlü alanda kullanıldığı çağımızda, ortaya çıkan en büyük problemlerden biri güvenlik kavramıdır. Her türlü bilginin güvenlik ve gizlilik koşulları altında aktarılması ve saklanması gerekmektedir. Güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için en başta akla gelenlerden biri şifreleme sistemleridir. Şifreleme sistemleri verilerin belirli matematiksel altyapılar sayesinde şifrelenerek kötü niyetli kişilere karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemler sayısal imzalar, kimlik doğrulama sistemleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan şifreleme sistemlerinden biri RSA şifreleme sistemidir. Açık anahtarlı bir şifreleme sistemi olan RSA tam sayıların asal çarpanlara ayrılmasının zorluğuna dayanır. Çalışmamızda sunacağımız yöntem ile hangi özellikteki sayıların anahtar olarak seçilip seçilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte, RSA şifrelem! ! e sisteminin güvenlik düzeyinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (YL) programına devam etmektedir.


Başlık (Topic): Asal Sayı Belirleme Algoritması

Tarih:
12 Ekim 2016, UHEM Toplantı Salonu

Özet (Abstract): 
Asal sayılar; güvenlik konularını ele alan kriptografi alanındaki RSA, Eliptik Eğriler vb. gibi kriptosistemlerin temel yapı taşıdır. Bunların içinde RSA algoritmasının güvenliği, çok büyük iki asal sayının çarpımıyla oluşturulan tam sayıyı, asal çarpanlarına ayırmanın algoritmik zorluğuna dayanır. Çok büyük asal çarpanları olup çarpanlara ayrılması zor olan bu sayıları oluşturabilmek için, öncelikle büyük sayıların asal olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Günümüzde pratik olarak da kullanılan asallık testlerinden biri olan Miller-Rabin Olası Asallık Testi; çoğu tamsayının kesin olarak asal olmadığını bulabilirken, bazı tamsayıların asallığını hatalı bulabilmektedir. Bu sunumda; 2 tabanına göre güçlü asallık (strong pseudoprime) testine ek bir koşul eklenerek oluşturulan algoritmanın detaylarının açıklanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda; karmaşıklığı O(log2 n)olan ve tekil (singular) kübik eğrileri kullanan bu yeni algoritmanın, hesapsal olarak yapılan gözlemlerde 1020’den küçük tüm asal olmayan sayıları bulabildiği ve aslında gerçek bir asallık testi olarak varsayılabileceği üzerinde durulacaktır.

Konuşmacı Bilgileri (Speaker Info): 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (YL) programına devam etmektedir.Başlık (Topic):
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturulması ve Uygulanması

 

Tarih: 5 Ekim 2016, UHEM Toplantı Salonu

Özet (Abstract): 
Bu çalışmada, bir ülkede siber ortamda sahip olunan varlıkların, bilgi ve iletişim sistemlerinin ve altyapılarının siber güvenliğinin etkinlikle sağlanabilmesi, siber savaş ve caydırıcılık için etkili bir güç olunabilmesi maksatlarıyla bir stratejinin nasıl geliştirilmesinin gerektiğinin açıklanması amaçlanmaktadır. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve terim birliği sağlamak için, önce konuyla ilgili temel kavramlar kısaca açıklanacaktır. Kavramlar açıklanırken, siber güvenliğin önemi ve nasıl sağlanabileceği, siber gücün oluşumu, siber savaş ve caydırıcılık maksatlarıyla nasıl kullanılabileceği ve bu kapsamda bir strateji oluşturulmasının önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra, konuyla ilgili ihtiyaç duyulan ulusal siber güvenlik stratejisinin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik bir yaklaşım tarzı ortaya konacak, görüş ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Konuşmacı Bilgileri (Speaker Info): 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Dr.) programına devam etmektedir.


23
Eyl 2016
Dr. Eylem Erdoğan'ın "Shedding Light on Future Wireless Communications" başlıklı sunumu

Gün: 28.09.2016 Çarşamba
Saat: 14.00
Yer: UHEM Toplantı Odası
Konuşmacı: Dr. Eylem Erdoğan
Başlık: Shedding Light on Future Wireless Communications

 

Abstract

The aim of this talk is to shed light to the future wireless systems (5G and beyond). Specifically, innovative technologies such as cooperative systems, mmWave communications, cognitive radio networks and drone communications will be introduced and interesting research problems will be presented.

 • Cooperative Communications
 • mmWave Communications
 • Cognitive Radio
 • Drone Communications

 

Dr. Erdogan's Short Bio

Dr. Erdogan received B.Sc. and M.Sc. degree in Electronics Engineering from Işık University, Turkey in 2003 and 2006. He received Ph.D. degree in Electronics Engineering from Kadir Has University, Turkey in 2015. From May 2015 to April 2016, he was a Postdoctoral Researcher in Lakehead University, ON, Canada. From April 2016 to August 2016, he was a Postdoctoral Researcher with the University of Carleton, ON, Canada. His research interests include the modeling, design and performance analysis of wireless communication systems and networks.


09
Eyl 2016
Doç. Dr. Adem Tekin'e 2016 Tübitak Teşvik Ödülü
2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2016 yılında 3 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödülü verilmesini kararlaştırdı. 2016 yılında Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Doç. Dr. Adem Tekin

Anabilim Dalı             : Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma Alanları      : Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme

Görev Yeri                 : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü

Daha fazla bilgi için   : http://web.itu.edu.tr/~tekinad/wp-content/uploads/2016/02/EE_CV_English_Adem_Tekin_09_10_2015.pdf

“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.22
Ağu 2016
Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden’e İki Ödül Birden
Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden, Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Derneği (ASHRAE) tarafından “Teknik Makale” ve “Willis H. Carrier” ödüllerine lâyık görüldü.

Yrd_Doc_Dr_Hamza_Salih_Erden (3)

Veri merkezlerinde soğutma sistemi arızaları veya yük değişimi gibi ani gelişen olaylarda sıcaklık ve hava akışının doğru tahmin edilmesi ve böylece ortamdaki ısıl kütlelerinin doğru modellenmesi üzerine yaptığı akademik çalışmayla bu iki uluslararası çapta ödülü kazanan Erden’in makalesi, veri merkezlerinde en önemli ve modellenmesi en zor ısıl kütlelerden biri olan sunuculara odaklanıyor. Bu önemli çalışmada, endüstriyel alanda bu konuyla ilgilenen uzmanlar ve üniversitelerde çalışmalarını sürdüren birçok araştırmacı da sunucuların zamana bağlı ısıl modellemesiyle ilgili son gelişmeleri aktarmış ve bu kişilerin veri merkezi topluluğu tarafından kullanılmak üzere standart kompakt sunucu modeli üzerine önermeleri de Erden tarafından ele alınmış. Ayrıca bu özellikler ile kütle ve hacim arasındaki basit bağıntılar tartışılmış.

Yrd_Doc_Dr_Hamza_Salih_Erden (1)

İki bağımsız laboratuvarda yapılan ölçümlere dayanarak örnek sunucular için özelliklerin de belirtildiği ve bunun üzerinden sunucu çıkış sıcaklığının tahmin hassasiyetinin tartışıldığı çalışmayla yakaladığı başarı nedeniyle, Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden’i kutluyor, öğretim üyemizle gurur duyuyoruz.

Yrd_Doc_Dr_Hamza_Salih_Erden (2)

Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden kimdir?

Öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden, İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı altında uygulamalı araştırmalar ve ders programı geliştirmektedir. Erden, üniversitemizde “veri merkezlerinin geleneksel ve yeni nesil soğutma ve güç sistemi altyapılarının termodinamik modellemesi” ile “veri merkezlerinin ısıl yönetimi için ana akım yaklaşımlara göre daha hızlı çalışan ısıl modellerin geliştirilmesi” konuları üzerine bilimsel araştırmalarını sürdürüyor. Yrd. Doç. Dr. Erden araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans Programı bünyesinde oluşturulan "Bulut Altyapısında Isıl Sistemler" ders grubunu desteklemek üzere Güz 2016 döneminden itibaren verilmek üzere 4 adet yeni ders de hazırladı. Hazırlanan ders programı, veri merkezlerinin mekanik altyapısı, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı ile veri merkezlerinde soğutma ve iklimlendirme uygulamalarıyla ilgili bir temel oluşturmaya dayanıyor.