Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan akademik araştırma projeleri:

TÜBİTAK 3501
 Proje Adı  Modeling and Optimization of Grid-Integrated Energy Systems for the Demand-Side Management of Data Centers (Veri Merkezlerinin Talep Tarafı Yönetimi için Şebekeyle Entegre Enerji Sistemlerinin Modelleme ve Optimizasyonu)
 Proje No  220M154
 Yürütücü  Hamza Salih Erden
 Özet  Projenin amacı veri merkezi soğutma ve güç altyapısını oluşturan çeşitli enerji sistemleri ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak bir enerji yönetim sistemi geliştirilmesidir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.06.2021 - 01.06.2023
 Bütçe  270450 TL
 Web

HORIZON 2020 (Cofund ERA-NET action)
 Proje Adı   Equimolar Binary Compounds: A First Principles Database
 Proje No  
 Yürütücü   Adem Tekin
 Özet The purpose of this project is to develop highly efficient, stable and ultimately lead (Pb)-free perovskite solar cells (PSCs) and upscaling the production technology with solution based low cost methods, supported by quality control via imaging characterization.
 Başlangıç ve bitiş tarihi   01.11.2020 - 01.11.2023
 Bütçe   500.000 Euro
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad

PAULING FILE (A Swiss Database Company)
 Proje Adı   Equimolar Binary Compounds: A First Principles Database
 Proje No  
 Yürütücü   Adem Tekin
 Özet The objective of this project is the calculation of structure and thermodynamic properties of equimolar binary compounds of general form AB, where A and B are any two elements in the Periodic Table, by using density functional theory calculations.
 Başlangıç ve bitiş tarihi   15.02.2020 - 15.02.2023
 Bütçe   40.000 Euro
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad

TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı   Computational screening of hybrid organic-inorganic perovskites
 Proje No   119Z493
 Yürütücü   Adem Tekin
 Özet Hybrid organic-inorganic perovskites with a general formula of ABX3 attracted an enormous interest as light harvesting materials for new generation photovoltaics. Methylammonium lead iodide ([CH3NH3]PbI3), which has been firstly used in liquid dye-sensitized solar cells in 2009 and then its thin film has been used in solar cells in 2012, has started a great acceleration in scientific studies for perovskites. Low cost, ease of fabrication, high solar absorption and high efficiency are among the most important advantages of perovskite solar cells. The highest efficiency (14 %) in ABX3 type perovskites has been reached with methylammonium lead iodide by using single A, B and X components. Since lead is the main component of perovskites produced until today, one of the major disadvantage of perovskites becomes the toxicity problems during device fabrication, deployment and disposal. Some computational and experimental studies have been conducted so far to replace lead with other metals and it has been shown that tin and germanium could be a weak opponent of lead in ABX3 type perovskites.

This project aims to find new A1A2BX3 type perovskites employing an exhausting computational screening study
 Başlangıç ve bitiş tarihi   15.02.2020 - 15.02.2023
 Bütçe   528.333 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad

İTÜ - BAP
 Proje Adı   Kırpma eşiklerini hesaplayan algoritmanın çözünürlüğünün kontrol edilmesi, paralelleştirilmesi ve gerçek deneylerde kullanılmakta olan bir hücre dışı sinirsel kayıt sistemi ile bütünleştirilmesi
 Proje No   MAB-2020-42808
 Yürütücü   Murat Okatan
 Özet Hücre dışı sinirsel kayıt sistemleri kullanılarak anestezi altında olmayan deneklerden davranış sırasında tekil sinir hücreleri düzeyinde aksiyon potansiyeli kayıtları alınabilmektedir. Sinir sisteminin işleyişi hakkında yüksek uzam-zamansal çözünürlüğe sahip bilgiler içeren ve hem temel sinirbilimi araştırmalarında hem de invaziv beyin-makine arayüzlerinde (iBMA) kullanılmakta olan bu kayıtlar, aksiyon potansiyellerinden ve arka plan etkinliği olarak adlandırılan bir bileşenden oluşmaktadır. Bilgiyi taşıyan esas bileşen olan aksiyon potansiyelleri, arka plan etkinliğinden bir genlik eşiği kullanılarak ayırt edilmektedir. Genlik eşiğinin nasıl hesaplanacağı konusu son yıllarda önem kazanmıştır. Bu konuda proje ekibi üyelerinden Okatan ve Kocatürk’ün (2017) geliştirdikleri, “Kırpma Eşikleri” adı verilen bir çift genlik eşiğini tamamen veri güdümlü ve otomatik olarak hesaplayan bir algoritma bulunmaktadır. Bu projede bu algoritmanın kırpma eşiklerini istenildiğinde düşük çözünürlükle hesaplayacak şekilde geliştirilmesi, paralelleştirilmesi ve laboratuvarda kullanılmakta olan hücre dışı sinirsel kayıt sistemi ile bütünleştirilerek gerçek deneylerde kullanılabilecek hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje çıktısının binlerce mikroelektrot içeren iBMA sistemlerinde kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi   11.12.2020 - 12.12.2022
 Bütçe   30.000 TL
 Web  

H2020 - AB PRACE-6IP
 Proje Adı  Pan-European High Performance Computing (HPC) Infrastructure and Services (PRACE)
 Proje No  823767
 Yürütücü  Enver Özdemir (Yönetim Kurulu Üyesi)
 Özet PRACE, the Partnership for Advanced Computing is the permanent pan-European High Performance Computing service providing world-class systems for world-class science. Systems at the highest performance level (Tier-0) are deployed by Germany, France, Italy, Spain and Switzerland, providing researchers with more than 17 billion core hours of compute time. HPC experts from 25 member states enabled users from academia and industry to as certain leadership and remain competitive in the Global Race. Currently PRACE is finalizing the transition to PRACE 2, the successor of the initial five year period.
The objectives of PRACE-6IP are to build on and seamlessly continue the successes of PRACE and start new innovative and collaborative activities proposed by the consortium. These include: assisting the development of PRACE 2;
strengthening the internationally recognised PRACE brand;
continuing and extend advanced training which so far provided more than 36.400 person·training days;
preparing strategies and best practices towards Exascale computing,
work onforward-looking SW solutions;
coordinating and enhancing the operation of the multi-tier HPC systems and services;
and supporting users to exploit massively parallel systems and novel architectures.A high level Service Catalogue is provided. The proven project structure will be used to achieve each of the objectives in 7 dedicated work packages. The activities are designed to increase Europe's research and innovation potential especially through: seamless and efficient Tier-0 services and a pan-European HPC ecosystem including national capabilities; promoting take-up by industry and new communities and special offers to SMEs; assistance to PRACE 2 development; proposing strategies for deployment of leadership systems; collaborating with the ETP4HPC, CoEs and other European and international organisations on future architectures, training, application support and policies. This will be monitored through a set of KPIs.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.05.2019 - 31.12.2021
 Bütçe  24 000 000 Avro
 Web  https://www.bsc.es/research-and-development/projects/prace-6ip-prace-6th-implementation-phase-project


DPT
 Proje Adı  Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Projesi
 Proje No  
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) , sahip olduğu yazılım ve donanım altyapısı ile Yüksek Başarımlı Hesaplamaya (YBH) ihtiyaç duyan bilimsel çalışmalara altyapı hizmeti sağlayan bir kurumdur. 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UYBHM) projesi olarak başlayan kurum, 27 Aralık 2010 tarihli 27798 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi  (UHeM) olarak devam etmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe 176.000.000
 Web https://www.uhem.itu.edu.tr


İTÜ BAP
 Proje Adı  Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde S Bandında Rf Enerji Hasatlama
 Proje No  
 Yürütücü  Sebahattin Eker
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe  10.000 TL
 Web  


İTÜ BAP
 Proje Adı  S ve K Bantlarındaki Anten Tiplerinin 5G Mobil İletişimi için Araştırılması
 Proje No  MYL-2018-41977
 Yürütücü  Sebahattin Eker
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  
 Bütçe  7.500 TL
 Web  


TÜBİTAK
 Proje Adı  Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
 Proje No  119Z578
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.11.2019 - 01.11.2022
 Bütçe  491.871 TL
 Web  Öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer aldıkları araştırma projeleri:


TÜBİTAK
 Proje Adı  Papaverin ve/veya Lidokain Salımı Yapabilen Pektin Bazlı Üç Boyutlu Matris Jel Ortamında Mikro ve Super-Mikrovaskuler Anastomozlar
 Proje No  219S334
 Araştırmacı  Fethiye Aylin Sungur
 Özet
 Başlangıç ve bitiş tarihi  2020 - 2023
 Bütçe  534.800,00 TL
 Web  


TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Görüntü İşleme Ters Problemlerinde Derin Öğrenme
 Proje No 119E248
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Bu projede derin öğrenme algoritmalarının, görüntü işlemenin önemli ters problemlerinde uygulanması incelenecektir. Bu kapsamda üç farklı görüntü işleme ters problemi için derin öğrenme tabanlı yeni çözümler geliştirilecektir. İncelenecek olan problemler, görüntü gürültüsü giderme, manyetik rezonans (MR) görüntü geriçatımı ve görüntü çözünürlük yükseltmedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2019 - 01.05.2022
 Bütçe  
 Web  


H2020-MSCA-RISE
 Proje Adı AUTOMATED FUNCTIONAL SCREENING OF IgGs FOR DIAGNOSTICS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES (AUTOIGG)
 Proje No 778405
 Araştırmacı Abdulkerim Çapar
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2018 - 01.01.2022
 Bütçe 90.000 TL
 Web  


Öğretim elemanlarının danışman olarak yer aldıkları araştırma projeleri:

TÜBİTAK
Proje Adı Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü
Proje No 115M439
Danışman Fethiye Aylin Sungur
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi
Bütçe 450.000 TL
Web