Bilişim Enstitüsü, İTÜ Avrupa Birliği Merkezi tarafından ilan edilmiş olan kurumlararası anlaşmalara ek olarak Institut Supérieur d’Electronique de Paris (ISEP) ile Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı arasında bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşmanın detayları için buraya tıklayınız.


Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469–1536) almıştır.


Programın Amacı Nedir?

Erasmus programının amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir.


Nasıl İkili Anlaşma Yapılabilir?

Erasmus öğrencisi olabilmek için ilgili üniversite/bölüm ile ikili anlaşmanın olması şarttır. İkili anlaşma yapılmayan AB ülkeleri üniversite/bölümleri ile Erasmus değişimi yapılamaz. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belirli bir süre için değişim öğrencisi olması temeline dayanmaktadır.

Bölüm Erasmus ECTS koordinatörleri, bu ülkelerdeki üniversitelerin ilgili Erasmus Koordinatörleri ile yazışmak sureti ile ikili anlaşmaların başlangıcını yaparak kendi bölümleri ile anlaşma yapmak isteyen üniversite/bölümleri İTÜ Avrupa Birliği Merkezi (ABM), Erasmus Ofisine bildirirler. İTÜ ABM, Erasmus Ofisi iki üniversite/bölüm arasındaki anlaşmanın resmi işlerini tamamlar. Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

Erasmus resmi sitesine erişim için tıklayınız.

Erasmus Belgeleri:
https://lee.itu.edu.tr/ogrenciler/erasmus-time