KOMİSYON İSMİ GÖREVLERİ ÜYELERİ

Kalite Güvencesi Komisyonu

Bilişim Enstitüsünün kalite konusundaki çalışmalarını koordine eder.

Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA (Müdür)
Doç.Dr. Hamza Salih ERDEN (Müdür Yardımcısı - Komisyon Rektörlük Temsilcisi)
Dr.Öğr.Üyesi M. Akif YAZICI (Müdür Yardımcısı - Eğitim Sorumlusu)
Prof.Dr. F.Aylin SUNGUR (HBM ABD Başkanı)
Prof.Dr. M.Oğuzhan KÜLEKCİ (BBL ABD Başkanı)
Pervin NASIRLIEL (Enstitü Sekreter V.)

İTÜ Kalite Koordinatörlüğü Bilişim Enstitüsü Destek Ekibi
Öğr.Gör.Dr. Alper ÖZKÖK (Kalite Güvence)
Arş.Gör.Dr. A.Tolga İLTER (Eğitim)
Arş.Gör. Nesrin Işıl YAŞAR (Eğitim)
Arş.Gör. Cem ORAN (Eğitim)
Arş.Gör. Ömer Faruk
ALPEREN  (Arş. Gör. Temsilcisi) (AR-GE)
Arş.Gör.Dr. Abdülkerim ÇAPAR (AR-GE)
Arş.Gör. Dr. Muhammet Sebul BERATOĞLU (Uluslararasılaşma)
Öğr.Gör. Ayda F. AKTAŞ (Toplumsal Katkı)
Öğr.Gör. Murat Muhammet SAVCI (Yönetim Sistemleri)

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Her yıl yapılan akademik teşvik başvurularını inceler ve gerekli süreçleri yerine getirir.

Her yıl Eylül ayında yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.

BLU ABD:
Prof.Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Dr.Öğr.Üyesi Sebahattin EKER

HBM ABD:
Prof.Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof.Dr. Adem TEKİN
Prof.Dr. Enver ÖZDEMİR

İS ABD:
Prof.Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof.Dr. Behçet Uğur TÖREYİN Dr.Öğr.Üyesi Sebahattin EKER

BBL ABD:
Prof.Dr. Kemal BIÇAKCI
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Dr.Öğr.Üyesi Sefer BADAY

Lisansüstü Eğitimde Sürekli Kalite İyileştirme Komisyonu

Eğitim programlarının güncellenmesine dair ilgili program koordinatörleriyle iletişime geçer.

Önerilecek yeni dersler için hazırlanan formları ve varolan ders formlarının güncelliği ile web’den yayınlanmasını denetler.

Ders saydırma taleplerini BEYK öncesinde değerlendirir.

Ders anketlerinin yapılmasını ve değerlendirme süreçlerini koordine eder.

Dönemlik ders programı ve sınav gözetmenlik planlarının hazırlanmasına yardım eder.

Prof.Dr. Enver ÖZDEMİR (Koordinatör)
Prof.Dr. Kemal BIÇAKÇI (Çevrimiçi ve Hibrit Eğitim Teknolojileri)

BBL ABD:
Prof.Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Arş.Gör.Dr. Abdulkerim ÇAPAR

BLU ABD:

Dr.Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Arş.Gör. Esra ERGÜN
Arş.Gör. Emre İŞCEN
Arş.Gör. Mine ARDANUÇ
Arş.Gör. Ömer Faruk ALPEREN

HBM ABD:

Prof.Dr. F. Aylin SUNGUR
Arş. Gör. Emre Cenk ERSAN
Arş.Gör. Nesrin Işıl YAŞAR

AR-GE Faaliyetleri Komisyonu

Enstitü seviyesinde Ar-Ge ile ilgili kalite süreçlerini takip eder.

Nitelikli araştırma, araştırmacı ve işbirliği sayısının arttırılması için stratejiler geliştirir.

Destek programlarıyla ilgili akademik personel ve öğrencilerimizin farkındalıklarını arttıracak faaliyetlerde bulunur.

Prof.Dr. Behçet Uğur TÖREYİN (Başkan - Komisyon Rektörlük Temsilcisi)
Dr.Öğr.Üyesi Süha TUNA
Dr.Öğr.Üyesi Nisa Özge ÖNAL-TUĞRUL
Arş.Gör.Dr. Abdülkerim ÇAPAR (Kalite Ekibi Üyesi - Ar-Ge)
Arş.Gör. Ömer Faruk ALPEREN (Kalite Ekibi Üyesi - Ar-Ge)
Arş.Gör. Emre Cenk ERSAN
Arş.Gör. Onur Can KOYUN

Stratejik Planlama ve

İç Kontrol Komisyonu

İTÜ İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda birim olarak yapması gereken eylemleri yerine getirir. Her yıl yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması raporunu hazırlar.

Ayrıca, enstitünün vizyon, misyon ve hedeflerini değerlendirip günceller.

Doç. Dr. Hamza Salih ERDEN (Başkan - Komisyon Rektörlük Temsilcisi)
Prof.Dr. Adem TEKİN
Öğr.Gör. Dr. Alper ÖZKÖK
Arş.Gör. Cem ORAN
Arş.Gör. Emre İŞCEN
Arş.Gör. Mehmet ÇANKAYA

Lisansüstü Tez Formatı Denetleme Komisyonu

Tez formatının güncel tutulmasını sağlar.

Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin tezlerinin formata uygunluk bakımından denetler.

 

Öğr.Gör. Dr. Alper ÖZKÖK (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Nisa Özge ÖNAL-TUĞRUL
Arş.Gör. Onur Can KOYUN
Arş.Gör. Emre İŞCEN
Arş.Gör. Emre Cenk ERSAN
Arş.Gör. Mehmet ÇANKAYA

Burs Komisyonu

Burs başvuru süreçlerini koordine eder.

Prof.Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof.Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Prof.Dr. F. Aylin SUNGUR

Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu

İTÜ Kamu konutları başvuru sürecini yürütür ve ilgili raporları hazırlar.

Prof.Dr. F. Aylin SUNGUR
Doç. Dr. Hamza Salih ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

İş Güvenliği, Bina ve Laboratuvar Koordinasyonu ve Engelsiz Enstitü Komisyonu

Bina, laboratuvar vb. alanlarının iş güvenliği, atık yönetimi, altyapı koordinasyonunu üstlenir, gerekli dokümantasyonları oluşturur.

Göreve yeni başlayan öğretim üye ve yardımcılarının gereksinimleri konusunda çalışmalar yürütür.

Enstitü içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yapılacak faaliyetleri koordine eder ve raporlandırır.

Mekânda Erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirlik konularında Enstitü’yü değerlendirip, ilgili konularda Enstitü kurullarına geri bildirimler verir.

Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına YÖK tarafından “Engelsiz Program Nişanı” verilecektir. Bu konuda program yürütücülerinin farkındalığını sağlar.

Web sayfasında ilgili bilgileri yayınlar ve günceller.

Doç. Dr. Hamza Salih ERDEN (Başkan - İşveren Vekili)
Arş.Gör. Denizhan TUTAR
Arş.Gör. Kevser KESER
Arş.Gör. Mehmet ÇANKAYA
Arş.Gör. Mine ARDANUÇ
Öğr.Gör. M. Murat SAVCI
(Taşınır Kayıt Yetkilisi)
Pervin NASIRLIEL
Sinan DERBEND

Hurda Komisyonu
18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 28. Maddesine göre hizmet dışı bırakılması gereken taşınırlarla ilgili gerekli değerlendirme ve işlemleri yapar.
Dr.Öğr. Üyesi Sefer BADAY (Başkan)
Sinan DERBEND
Öğr. Gör. Murat Muhammet SAVCI

Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Erasmus Koordinatörlüğü görevini üstlenir.

Kurumlar arası ikili anlaşmalar imzalanması için çalışmalar yapar.

Yurtdışından gelecek öğretim üyeleri ile ilgili başvuru süreçlerini yürütür.

Dr.Öğr. Üyesi Sefer BADAY (Başkan)
Doç. Dr. Hamza Salih ERDEN
Arş.Gör. Abdussamet HATİPOĞLU
Arş.Gör. Dr. Muhammet Sebul BERATOĞLU
Arş.Gör. Kevser KESER
Arş.Gör. Emre Cenk ERSAN
Arş.Gör. Oğuzhan SALMAN

Web Sayfası Komisyonu

Enstitü Web sayfasının içeriğini ve formatını güncel tutar.

Prof.Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ (Başkan)
Prof.Dr. Enver ÖZDEMİR
Dr.Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Öğr.Gör. Ayda AKTAŞ
Öğr.Gör. Murat M. SAVCI
Lütfi YARAR
Arş.Gör. Denizhan TUTAR

Mezunlar Komisyonu

Bilişim Enstitüsü öğrenci işleri birimiyle koordineli bir şekilde mezun veritabanını tutar ve günceller. 

Mezunlarla ilişkileri ve mezun anketlerini koordine eder.

Doç.Dr. Murat OKATAN (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Süha TUNA
Arş.Gör. Esra ERGÜN
Arş.Gör. Onur Can KOYUN
Arş.Gör. Oğuzhan SALMAN
Arş.Gör. Abdussamet HATİPOĞLU

Öğrenci Disiplin Soruşturma Komisyonu  Öğrenci disiplin soruşturmalarını ilgili program koordinatörü ile birlikte sürdürür.

Prof.Dr. F. Aylin SUNGUR
Dr.Öğr. Üyesi  Sebahattin EKER

Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu
Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri nicelikleri yönünden; ayrıntıları senato esaslarında belirtilen, adayın ilgili olduğu alana göre düzenlenmiş puanlama sistemi üstünden bir ön değerlendirmeye tabi tutar.

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN


İngilizce Seminer Değerlendirme Komisyonu

İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Senato Esasları (2018)’nın 2.7 maddesi uyarınca, Üniversitemizde ilk kez akademik yükseltmesi ve ataması yapılacak adayların, İngilizce Seminerini değerlendirir.


Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR

Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri

Program Yürütme Kurulları

BBL:
Prof. Dr. M. Oğuzhan Külekci
Prof. Dr. Mustafa E. KAMAŞAK
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN

BGK:
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif YAZICI

BLU:
Prof. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Doç. Dr. Hamza Salih ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

CBT:
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Doç. Dr. Hande DEMİREL

HBM:
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR

UAH:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Ahmet Hamdi KAYRAN
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

Doktora Yeterlik Komiteleri

BBL Programı:
Prof. Dr. Kemal BIÇAKCI (Başkan)
Prof. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN

BGK Programı:
Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Kemal BIÇAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY

BLU Programı:
Prof. Dr. B. Uğur TÖREYİN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal BIÇAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY

CBT Programı:
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Hande DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özgür DOĞRU

HBM Programı:
Prof. Dr. Fethiye Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY

UAH Programı:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Mehmet ÇAYÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER