BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN 

Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN 

.pdf

Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Enver ÖZDEMİR

.pdf

Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER

.pdf

Bilgi Teknolojileri
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Doç. Dr. Tolga OVATMAN

.pdf

İnşaat Yönetiminde Bilişim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Doç. Dr. A. Tolga İLTER

.pdfBİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kemal Bıçakcı 

Bilgisayar Bilimleri
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sefer Baday             

.pdfHESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkan: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR

.pdfİLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama
Yüksek Lisans Programı
Doktora Programı

Program Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN

.pdf

Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri Listesi

* Mevcut öğrencilerin statülerini korumaları kaydıyla 12.12.2018 tarihinde Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının ismi Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.