Tamamlanan akademik araştırma projeleri:

TÜBİTAK ARDEB - 2535 - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile ikili İşbirliği Programı
 Proje Adı   Computational Design of Trimetallic Borohydrides as new Hydrogen Storage Materials
 Proje No   119N719
 Yürütücü   Adem Tekin
 Özet Hydrogen has a great potential in the future as a carbon-free energy carrier. However, there are major challenges such as storing hydrogen in an efficient way waiting to be addressed to have a sustainable hydrogen economy. For this purpose, metal borohydrides took a special attention due to their remarkable gravimetric hydrogen density. However, it is not possible to extract all hydrogen content from these borohydrides at moderate temperatures, due to the fact that metal borohydrides are too stable thermodynamically. Adding transition metals into single metal borohydride hopefully reduces the thermodynamic stability of the material suggesting a low decomposition temperature. In this project, due to the limited number of experimental crystal structure of trimetallic borohydrides complexes, we have a plan to investigate the crystal structure and various chemical and physical properties of different novel trimetallic borohydrides compounds in a way to find out more about their stability and decomposition energies by means of computational chemistry.
 Başlangıç ve bitiş tarihi   01.12.2020 - 01.06.2022
 Bütçe   74.000 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/~tekinad

İTÜ - BAP
 Proje Adı  Telsiz Ağlarda Video Deneyim Kalitesinin (QoE) Stokastik Modellenmesi
 Proje No  MGA-2020-42575
 Yürütücü  Mehmet Akif Yazıcı
 Özet Telekomünikasyon teknolojilerinde yaşanan ilerleme ile birlikte mobil kullanıcıların çoklu ortam ve özellikle video içeriğine olan talebinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Video izleyen kullanıcının bu deneyime dair algısı deneyim kalitesi olarak adlandırılmaktadır. Deneyim kalitesinin kullanıcının video izleme davranışı üzerinde etkisi vardır. Kullanıcılar, izledikleri videolarda içerik kadar kaliteye de önem vermektedir. Örneğin içeriği ilgi çekici olsa da, sık sık takılan veya kalitesiz görüntüye sahip videolar çok sayıda kişi tarafından tercih edilmez, izlendiklerinde ise uzun sürelerde izlenmez. Öznel bir deneyim kalitesi ölçütü olan kullanıcı algısının belirlenmesi, her durum ve her video için mümkün olmayabilir. Bu nedenle öznel deneyim kalitesi hakkında fikir veren, video kalite seviyesi, önbellekleme gecikmesi, donma olasılığı, sıklığı ve süresi gibi ölçülebilen/hesaplanabilen nesnel  deneyim kalitesi ölçütlerinin modellenmesi önem kazanmıştır. Bu proje kapsamında bir mobil cihazın video oynatmak için kullandığı tampon bellek bir kuyruk olarak modellenerek, nesnel deneyim kalitesi ölçütlerinin çeşitli senaryolarda elde edilmesine yarayacak matematiksel bir model geliştirilecektir.
Birden fazla kalite seviyesinde kodlanmış olarak sunucuda saklanan ve kullanıcının veri hızına bağlı olarak istenen kalitedeki kaynağın iletilebildiği, önbelleklemenin zaman veya veri miktarı bazlı yapılabildiği, deneyim kalitesinin kullanıcının izleme süresi üzerinde etkisi olduğu senaryolar, bu model ile incelenerek istenen deneyim kalitesi ölçütleri elde edilebilecektir. Bu seviyede bütüncül bir model literatürde bulunmamaktadır. Deneyim kalitesi ölçütlerinin arasındaki ilişkiler ışığında çeşitli bellek yönetim mekanizmalarının tasarlanmasına da zemin hazırlanacaktır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  29.5.2020 - 29.9.2021
 Bütçe  26.638 TL
 Web  

İTÜ BAP
 Proje Adı  RF Energy Harvesting in Next Generation Wireless Communication Systems
 Proje No  MDK-2019-42438
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet  Radio frequency (RF) energy harvesting (EH) is a promising technology to be used to power the sensor and internet of things (IoT) nodes which need a low amount of transmit power. Moreover, it enables a battery-less solution as an advantage for green communication and replacement of batteries. The common EH models are simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT) and wireless-powered (WP) communication. In SWIPT, the nodes concurrently harvest energy and process information from the incoming signal and then apply the harvested power for relaying the received signal. The common relaying techniques for EH in SWIPT are power-splitting (PS), time switching (TS), and ideal. However, in WP scheme, either a dedicated power beacon (PB) or external nodes transfer energy to the power-constraint nodes which harvest the emitted energy and then in the next time slots uses it to transmit their data to the destination.This project is divided into two phases as theoretical analysis of EH systems and experimental tests using EH kits. In the first phase of the project, closed-form analytical derivations for the desired RF EH systems will be derived. Moreover, bit error probability (BEP) and outage probability will be analytically calculated. Besides, theoretical derivation results will be provided for the different system parameters and are validated with Monte Carlo simulation method. In the second part of the project, results will be obtained via experimental tests of RF EH kits. Additionally, experiments will be considered for different test values.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  23.12.2019 - 23.12.2021
 Bütçe  30.999,40 TL
 Web  


İTÜ BAP
 Proje Adı  Machine Learning Based Image Processing Methods for Detection and Quantification of Steatosis in HE Histology Pathological Images
 Proje No  MDK-2019-42518
 Yürütücü  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Karaciğer yağlanmasının derecesinin belirlenmesi amacıyla bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  25.12.2019 - 27.12.2021
 Bütçe  50.000 TL
 Web  


TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı  Oksijen İndirgeme Reaksiyonu Katalizörlerinin Hesaplamalı Taraması ve Sentezi
 Proje No  217M540
 Yürütücü  Adem Tekin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.05.2018 - 15.05.2021
 Bütçe  538.515 TL
 Web  

TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı  Computational Modelling of Deep Vein Thrombosis
 Proje No  117M430
 Yürütücü  M. Serdar Çelebi
 Özet  Derin Ven Trombozu (ing: Deep Vein Thrombosis, DVT) bacak toplardamarlarındaki derin ven’lerde kırmızı kan hücreleri ile fibrin’lerin damar içi kütlesini geliştirmesi ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Genellikle damarı tıkayan kan pıhtısı yani trombüse sebebiyet vererek hastanın sağlığını riske sokar. Ayrıca, geliştiği yerden kopan trombüs akciğerleri besleyen kan damarlarında yeniden konuşlanarak ciddi bir tıkanıklığa veya tamamen kan sirkülasyonunu bloke ederek Pulmoner Emboliye (ing: Pulmonary Embolism, PE) yani akciğer embolisine yol açabilir. Literatürde DVT modellemesi henüz kapsamlı ve fizyolojik gerçekliğe uygun bir matematik modelle yapılamamaktadır. Bu proje kapsamında Derin Ven Trombozunun fizyolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir modelinin oluşturulması hedeflenmiştir. Derin Ven toplardamarlarındaki damar duvarlarının hareketleri ile damar kapakçıklarının (özellikle parietal venöz valflerinin) birlikte çalışmasını ve olası kan pıhtısına yol açacak şartların hastaya özel bilgisayarda modellenebilmesi için; derin Ven toplardamar geometrisinin literatürde mevcut sentetik ve sonrasında hastaya özel görüntüsünden elde edilmesi, kan akışı modelinin "viskoelastik" ve "shear thinning" özellikli önce tek fazlı sonrasında iki fazlı (Plazma ve Kırmızı Kan Hücreleri (RBC)) oluşturulması, gerçekçi bir Derin Ven toplardamar akışı için gelişmiş kan-damar duvarı-kapakçık etkileşimi (FSI) modelinin oluşturulması ve bu sayede kronik venöz yetmezliğini özellikle parietal venöz valflerinin hem sentetik veri hem de hasta verisi özelinde modellenmesi yapılmaktadır. Özellikle DVT vakalarının erken teşhisi için invazif olmayan trombotik risk değerlendirmesinde kullanılacak güvenilir bir indeksin önerilmesi amaçlanmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.03.2018 - 01.02.2021
 Bütçe  540.000 TL
 Web  https://dvt.be.itu.edu.tr/


İTÜ BAP
 Proje Adı  Ters Metin İndeksinin Düz Metin İndeksi Kullanılarak Oluşturulması ve Uygulamaları
 Proje No  MGA-2019-42224
 Yürütücü  M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  14.10.2019 - 15.02.2021
 Bütçe  55000 TL
 Web  


İTÜ GAP
 Proje Adı  Alzheimer hastalığının tedavisi için Kondroitin kompetitif Sülfotransferaz enzimi inhibitörleri geliştirilmesi
 Proje No  40688
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  30.10.2017 - 30.04.2020
 Bütçe  49.765,56 TL
 Web  


Roketsan
 Proje Adı  Computational Modeling of Micro Gravity Propellant Sloshing Dynamics
 Proje No  İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü  M. Serdar Çelebi
 Özet  Uzay taşıtlarında ve roketlerde kullanılan sıvı yakıt tanklarının gelişmiş Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) modellemeleri ile çalkalanma analizleri anlık yük hesaplamaları ve yakıtın ağırlık merkezinin hareketine bağlı olarak araç üzerine gelebilecek kuvvet ve momentler analiz edilmektedir. Özellikle ani ve hızlı manevra esnasında yakıt tankındaki çalkalanma uzay aracı ve roketin yörünge hareketinden sapmasına yol açabilmektedir. Ayrıca mikro-g (sıfıra yakın yer çekimi) şartlarında içerideki yakıtın itki motorlarına kesintisiz gitmesini temin etmek amacı ile farklı pasif, aktif ve hibrit çözümler modellenerek uzay aracı ve roketin ekstrem şartlarda itki üretebilmesine olanak sağlayacak yakıt baskılamasının şartları incelenmektedir. Tüm modellemelerde normal yer çekimi ve mikro-g şartlarında gerçekleştirilen deney çalışmaları ile doğrulamalar yapılarak geliştirilen modellerin yeterlilikleri analiz edilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.03.2018 - 01.03.2021
 Bütçe  275.000 TL
 Web  


TÜBİTAK 3001
Proje Adı Veri Merkezlerinin Soğutma Optimizasyonu İçin Klima Baypas Yönteminin CFD Analizi Ve Ekonomik Değerlendirmesi
Proje No
118M238
Yürütücü Hamza Salih Erden
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi 15.08.2018 - 15.08.2020
Bütçe 60.000 TL
Web


TÜBİTAK Kariyer (3501)
 Proje Adı  Prostat kanseri tedavisinde kullanılan yeni nesil Antiandrojen ilaçlardan olan Enzalutamid'e karşı gelişen ilaç direnç mekanizmasının ileri moleküler dinamik simülasyon teknikleriyle incelenmesi
 Proje No  117Z353
 Yürütücü  Sefer Baday
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.11.2017 - 15.03.2020
 Bütçe  185.303 TL
 Web  


İTÜ AYP 
 Proje Adı  RF Energy Harvesting
 Proje No  ITU-AYP-2018-6
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet Wireless energy harvesting has been regarded as a promising approach to extend the life-time of a wireless communication systems. In energy harvesting (EH), energy is obtained by wind, solar, vibration and etc. Thus, the harvesting energy transformed to electricity and can be used by the nodes. However, the aforementioned traditional EH methods are not always available. RF EH has been emerged as a key promising technique which enables the wireless systems to harvests energy from the incoming signals in the environment. This energy is available as a dedicated or ambient and can be used in through the whole day.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  2018-2020
 Bütçe  20.000 TL
 Web  


İTÜ BAP
 Proje Adı  Mobil Haberleşme Ağlarında Yoğun Kullanılan Hücresel Geçişlere Dayalı Ağ Optimizasyonu (Network Optimization Based on Intensive Cellular Transitions in Mobile Communication Networks)
 Proje No  MYL-2019-42135
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet  Bu proje, kendi kendini iyileştiren ağların (self-healing networks, SHN) çözümlerinin öğrenme davranışlarına odaklanmaktadır. Bu projede ele alınan temel konu, hücreler arası geçişlerde, servisin engellenmemesi ve kesintisiz haberleşmenin sağlanabilmesi için hücresel bir ağdaki yoğun kullanılan geçişlerin tespit edilmesiyle ilgili ağ paremetrelerinin dinamik olarak ayarlanmasıdır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  07.07.2019 - 07.07.2020
 Bütçe  7499 TL
 Web  

Araştırma Merkez Komutanlığı (ARMERKOM)
 Proje Adı  Gürültü Radarı Dalgaformu Tasarımı (Noise Radar Waveform Design)
 Proje No  İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden ARMERKOM Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet  Noise radars are innovative radar structure predicted to be used in next generation radar technologies, with low probability of being detected on which various research and concept proof studies have been carried out. Within the scope of this project, it is aimed to develop and analyze algorithms that produce digital waveforms that can be utilized in software-defined radars. Synthesis of these waveforms will be verified by various optimization algorithms. As a result, the performance of the waveforms will be analyzed and compared according to the metrics to be determined.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.10.2019 - 01.10.2020
 Bütçe  
 Web  


İTÜ BAP
 Proje Adı  Bilişsel Radyo Ağlarında İşbirlikli Araçlar Arası Haberleşme ve Fiziksel Katman Güvenliği (Cooperative Vehicular Communications and Physical Layer Security Analysis in Cognitive Radio Networks)
 Proje No  MYL-2019-42491
 Yürütücü  Lütfiye Durak Ata
 Özet Bu projede, kaskat sönümlemeli kanal varsayımı altında literatürde yer almayan işbirlikli haberleşme sistemleri incelenecek olup, alıcıda çeşitleme teknikleri olan maksimum oranda birleştirme (maximum ratio combining, MRC), eşit kazançta birleştirme (equal gain combining, EGC) ve/veya seçmeli birleştirme (selection combining, SC) kullanılacaktır. İşbirlikli iletim sistemine ek olarak, veri iletiminde iletimin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve dışardan herhangi bir kullanıcının verilere erişmesini engellemek amacıyla fiziksel katman güvenliği ya da iletişim sistemlerindeki frekans bandının azlığından kaynaklı mevcut spektrumun etkin kullanımını sağlamak amacıyla bilişsel radyo ağları (cognitive radio networks, CRN) üzerine çalışılacak, hata olasılığı/ kesinti olasılığı (outage probability, OP)/gizlilik kesinti olasılığı (secrecy outage probabiliy, SOP) hesaplamaları kapalı formda elde edilmeye çalışılacaktır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  17.12.2019 - 17.10.2020
 Bütçe  9999,93 TL
 Web  


 Yongatek Teknoloji Mikroelektronik
 Proje Adı  Gömülü Kodlanmış Video Şifreleme -  EP3365884 nolu patentinin prototip geliştirilmesi
 Proje No
 Yürütücü  M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.08.2019 - 01.08.2020
 Bütçe  60.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK
 Proje Adı  Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlardan Verimli Bilgi Çıkarımında Kırpma Eşiklerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 Proje No  217E122
 Yürütücü  Murat Okatan
 Özet  Mikroelektrotlar kullanılarak alınan sinirsel kayıtlardaki aksiyon potansiyellerini tespit etme işleminde genlik eşikleri kullanılmaktadır; genlik eşiklerini aşan dalga şekilleri aksiyon potansiyeli olarak değerlendirilmektedir. Yakın geçmişte bu eşikleri, dolayısıyla kayıtlardaki aksiyon potansiyellerini, tamamen otomatik olarak tespit etmeyi mümkün hale getiren yeni bir yöntem proje ekibi tarafından yayınlanmıştır.  Bu yöntemle, 'kırpma eşikleri' adı verilen pozitif ve negatif değerli bir çift genlik eşiği belirlenmektedir. Eşikler belirlenirken, eşikler arasında kalan örneklerin dağılımının, eşiklerde kırpılmış olan gürültü dağılımından Kolmogorov-Smirnov (KS) sınamasına göre P>=α düzeyinde farksız olması istenmektedir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi, α, 0.05 olarak seçilebileceği gibi, eşikler arasında kalan işaretlerin dağılımının gürültü dağılımına daha yakın olmasını sağlamak için daha yüksek α değerleri de seçilebilmektedir. Henüz α değerinin ne olması gerektiği çalışılmamıştır. Önerilen projede uygun α değerlerinin belirlenmesinde, kayıtlardan en yüksek işaret gürültü oranıyla bilgi çıkarımlanmasını sağlayan eşiklerin (kısaca EYİGO eşikleri) ve en yüksek olabilirlikle kestirilen eşiklerin (kısaca EYOK eşikleri) kullanılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sinirsel kayıtlara değişen seviyelerde beyaz gürültü yapay olarak eklenecek ve belirlenmiş olan bu α değerlerine göre kırpma eşikleri hesaplanacaktır. Hesaplanan bu kırpma eşiklerinin gürültü eklenmiş sinirsel kayıtlar için de EYİGO ve EYOK eşiklerine eşit olmaya devam edip etmeyeceğinin araştırılması amaçlanmaktadır.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  15.06.2018 - 15.04.2020
 Bütçe  79.559 TL
 Web  https://web.itu.edu.tr/okatan/PROJELER/TUBITAK/217E122/


 ITU BAP
 Proje Adı Data Acquisition, Compression, Analysis and Fusion Methods for new generation surveillance systems
 Proje No MGA-2017-40964
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet Öznitelik boyutu indirgeme, sıkıştırılmış videoda alev ve plaka tespiti konularında bilgisayarlı görü yaklaşımları geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe ₺16.749,16
 Web  


 H2020
 Proje Adı Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
 Proje No AB PRACE-5IP - 730913
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet PRACE Avrupa’da gerek akademik gerekse endüstriyel çalışmalara kaynak sağlamak, bilimsel rekabet ortamını arttırmak, araştırmacılara yüksek performanslı ve en iyi hesaplama kaynağı ve veri depolama hizmetini sunabilmek adına oluşturulmuş bir HPC ekosistemidir. Türkiye’nin de dâhil olduğu, 26 üyesi bulunan ve kar amacı gütmeyen PRACE’in merkezi Brüksel’dedir.
“Implementation Phase (IP)” projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen PRACE’te şimdiye kadar PRACE 1IP, PRACE 2IP, PRACE 3IP, PRACE 4IP, PRACE 5IP projeleri tamamlanış olup, PRACE 6IP projesi ise devam etmektedir. 2010-2019 yılları boyunca PRACE projelerinin toplam finansman miktarı 132 milyon Avro olup; bunun 125 milyon Avro’su Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 235.436 €
 Web  


 H2020
 Proje Adı UHEM Veri Merkezi Isıl Profilinin Deneysel İncelemesi ve CFD Analizi
 Proje No 40576
 Yürütücü Hamza Salih Erden
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 52.655 TL
 Web  


 Savunma Sanayi Başkanlığı
 Proje Adı Interference Management in Cognitive Radio Networks (HIZA) - Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA Projesi)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden SSB Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet  This project includes reducing interference in military communications utilizing efficient spectrum allocation for all terminals. In addition, the projects aim to support different location and network topologies without spectrum planning in military communications. Flexibility to use in countries’ borders or conflict zones is aimed at designing next-generation communication systems that can be configured dynamically.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 29.12.2017 - 29.08.2019
 Bütçe 697.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası
 Proje Adı Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
 Proje No 114E426
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Sıkıştırılmış videoda duman tespiti ve yangınların zaman içerisinde araziye olan etkisinin anlaşılması amacıyla uzaktan algılama görüntülerinin çözümlenmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2015 - 05.07.2019
 Bütçe 23.808 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Ön-ek Bağımsız Olmayan Kodlar ve Uygulamaları
 Proje No 117E865
 Yürütücü M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.05.2018 - 15.10.2019
 Bütçe 216.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 3501
 Proje Adı Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması
 Proje No 114E200
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Yüksek boyutlu hiperspektral görüntülerin etkin sıkıştırılması amacıyla çevrimiçi öğrenme ve çok yönlü dizi ayrıştırımı tabanlı yöntemler geliştirilmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2014 - 05.07.2019
 Bütçe 64.950 TL
 Web  


 TÜBİTAK - PIA Bosphorus
 Proje Adı Protein Arjinin Deiminaz 2 Için Çoklu ölçekli Mekanistik Çalışma: Meme Kanseri Tedavisi için Cazip bir Hedef
 Proje No 115Z860
 Yürütücü Fethiye Aylin Sungur
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.02.2016 - 01.05.2019
 Bütçe 122.100 TL
 Web  


 TUSAŞ - TAI
 Proje Adı GİDİ: Görüntü İşleme Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi (Algorithm Development Project for Image Processing Supported Landing Systems)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden TUSAŞ Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet The algorithm has been developed and performance analyzes have been performed for the unmanned aerial vehicles (UAV) to perform image processing assisted landing.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 16.10.2017 - 16.05.2018
 Bütçe 79,220 TL
 Web  


 ASELSAN
 Proje Adı Geniş Bantlı Haberleşme İçin Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi (Analysis and Development of NOMA Methods fow Wideband Communications)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden ASELSAN Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet Proje kapsamında birden fazla kullanıcının ortak bir erişim noktası ile haberleştiği senaryolarda yenilikçi dikgen olmayan çoklu erişim yöntemleri irdelenmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 08.11.2017 - 08.08.2018
 Bütçe 261.621 TL + KDV
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB
 Proje Adı LTE eNodeB Performans Ölçümü, Bu Ölçüme Dayalı Akıllı Kendi Kendini Yapılandırabilen Özgün Yazılım Geliştirilebilmesi (LTE eNodeB Performance Measurements, Software Developments and Self-Configurable Networks)
 Proje No
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata
 Özet LTE eNodeB Performance Measurement, Software Development of Self-Configurable Networks: The role of handover parameters in improving the energy efficiency of cellular networks is analyzed, and the negative effects of handover failure (HOF) and ping-pong (PP) rate are investigated. The network performance of the new algorithm is explored in terms of real vehicular traffic data and state-of-the-art specifications of eNodeBs.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 30.10.2017 - 30.06.2018
 Bütçe 79.200 TL
 Web  


Tamamlanan diğer projeler:

 TÜBİTAK - ARDEB 1001
 Proje Adı Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES Pilot Çalışma
 Proje No 117M151
 Araştırmacı Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Akarsu havzalarında yer alan balık geçitlerinin verimliliğinin ölçülmesi amacıyla özgün bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe
 Web  


 TÜBİTAK - ARDEB 1507
 Proje Adı Görüntü Çözümleme Yöntemlerine Dayalı Reklam Sayfası Bileşen Analizi ile Reklam Performansını Arttırmaya Yönelik Platform Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Derin öğrenme tabanlı tekniklerle reklam sayfası bileşenlerinin otomatik analiz edilmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.05.2018 - 01.05.2019
 Bütçe 36.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB - 1501 - İTÜNOVA
 Proje Adı Çoklu Algoritma Teknolojileri Kullanarak IoT Tabanlı ve Bulut Destekli Yeni Nesil Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Mekân içi kişi tespiti amacıyla hareket tespit algoritmalarının sınanması ve geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2018 - 01.09.2018
 Bütçe ₺23.900,00
 Web  


 TUSAŞ - Türk Havacılık
 Proje Adı GİDİ: Görüntü Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Görüntü işleme destekli iniş sistemi geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 13.10.2017 - 01.12.2018
 Bütçe ₺12.000,00
 Web  

TÜBİTAK TEYDEB - 1501
Proje Adı Yüksek Başarımlı Plaka Tanıma Sistemi İçin Gömülü Linux Ortamında Kaynak Optimize Sistem Tasarımı Ve Yazılım Geliştirme
Proje No 3190538
Danışman Behçet Uğur Töreyin
Özet Sıkıştırılmış videoda plaka tespiti amacıyla yöntemler geliştirilecektir.
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.07.2019 - 31.12.2020
Bütçe 52.000 TL
Web

TÜBİTAK
Proje Adı Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi
Proje No 3180114
Danışman Lütfiye Durak Ata
Özet
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.09.2019 - 01.09.2020
Bütçe
Web


TÜBİTAK TEYDEB - 1511
Proje Adı Multispektral Mikroskobik Görüntüleme ile Moleküler Patoloji ve Genetik Tanıya Yardımcı Tam Otomatik Fluorescence in Situ Hybridization (FISH) Tarama ve Analiz Sistemi Geliştirme
Proje No Argenit
Danışman Behçet Uğur Töreyin
Özet Patolojik tanıya destek amacıyla FISH mikroskopi görüntülerinin bilgisayarlı görüye dayalı olarak çözümlenmesi için yöntemler geliştirilmektedir.
Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2018 - 31.03.2021
Bütçe 90.000 TL
Web
TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası COST
 Proje Adı Miyelin Kantitasyonuna ve Mekaniğinin Araştırılmasına Yönelik Floresan Görüntüleme ve Analiz Araçlarının Geliştirilmesi
 Proje No  316S026
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Myelin kılıfın otomatik tespit edilmesi amacıyla özgün bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi  01.05.2018 - 01.05.2021
 Bütçe  
 Web  


TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası COST
 Proje Adı Yeryüzü Modellemeleri Ve Deprem Habercilerini Araştırma Amaçlı, 3 Eksenli Ultra Hassas Manyetometre Kullanarak Dünya'Nın Manyetik Alanını 7/24 Gözlemleyebilecek Kayıt İstasyonu Geliştirilmesi
 Proje No 117E505
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Ultra hassas manyetik ölçümlerle sismik ölçümlerin bir arada analiz edilerek deprem kestirimi amacıyla özgün işaret işleme teknikleri geliştirilmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.04.2018 - 01.04.2021
 Bütçe  
 Web  


İTÜ BAP
 Proje Adı Türkiye'nin Öncelikli Alanları için Yapay Zeka Teknolojileri Geliştirilmesi için Altyapı Oluşturma ve Ön Bilimsel Çalışmaları Başlatma
 Proje No MOA-2019-42321
 Araştırmacı  Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 20.11.2019-20.11.2021
 Bütçe  ₺998.600,00
 Web