2020-2021 Güz yarıyılı Doktora tez öneri/ilerleme raporlarının Enstitüye iletilmesi için 31 Aralık 2020 olan son tarih, küresel salgın koşulları gözetilerek 31 Ocak 2021'e ertelenmiştir.