Venöz ve Kalp Protez Valflerinin Hesaplamalı Hemodinamik Modellemesi

Proje Tanımı

Son yıllarda, Valvüler Kalp Hastalığı, VKH ve Kronik Venöz Yetmezliği, KVY gibi kardiyovasküler hastalıkların endüstrileşmiş ülkelerde yaygınlaştığı rapor edilmektedir. Bacaktaki toplar damarlar kanı kalbe düzgün bir şekilde geri götüremezse, venöz valflerin yetersizliğinden kaynaklanan KVY oluşur. Valvüler Kalp Hastalığı (VKH) ise dört kalp valfinden birinde hasar veya bir arıza ile tanımlanır. Literatürde protez valf modellemelerinde birlikte göz önüne alınmayan ve klinik gözlemlerde sorun olarak belirlenmiş kireçlenme ve pıhtı oluşumuna bağlı olan direnç ve mekanik dayanım problemlerini daha gerçekçi modelleme ve VKH için daha spesifik hemodinamik indeks/belirteç ihtiyacı olduğu görülmüştür. Projemizde protez kalp valfleri (PKV) ve venöz valflerinin (PVV), hemo-reolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir hemodinamik model ile daha gerçekçi tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında hastaya özel daha optimal bir valf tasarlamak için çeşitli hemodinamik özellik ve belirteçler, daha gelişmiş bir model ile incelenecek ve bu tasarım, biyo uyumlu, uzun ömürlü ve pıhtı oluşumu minimize edilmiş özelliklere sahip şekilde biobaski yöntem ile üretilecektir.
Proje web sayfası: https://valve.be.itu.edu.tr

Adayın Projede Alacağı Görev

TÜBİTAK 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında yumuşak doku mekaniği konusunda çalışacak yüksek lisans veya doktora öğrencisi bursiyeri aranmaktadır. Hesaplamalı Yapısal Mekanik Modelleme konusunda deneyimi olma, Yumuşak Doku (Kalp valfleri) Mekaniği’ne ve yapısal modellerine hakim olma ve 3B Biyo-yazıcı ile yapısal model geliştirip üretmiş olma özelliklerine sahip adaylar tercih edilecektir. 

İstenen Özellikler:

  • İTÜ’de yürütülmekte olan TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi’nde istihdam edilmek üzere Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
  • Hesaplamalı Yapısal Mekanik Modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,
  • Tercihen Yumuşak Doku (Kalp valfleri) Mekaniği’ne ve yapısal modellerine hakim olmak,
  • Tercihen 3B Biyo-yazıcı ile yapısal model geliştirip üretmiş olmak,
İlgilenen adaylar  mscelebi@itu.edu.tr adresine CV ve niyet mektuplarını yollayabilirler.