ITU Journal of Wireless Communications and Cybersecurity dergisi için makale kabulüne başlanmıştır.