İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” adıyla kurulduğu günden beri evrensel bilimin, teknolojik gelişmelerin, topluma katkı sağlayan projelerin öncüsü olmayı başarmış; bugün ise iki buçuk asırlık tarihiyle dünya çapında bir teknik üniversite olarak eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını halen istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.

Yolu 250 yıllık bir eğitim kurumu olan İTÜ'nün koridorlarından geçmiş birbirinden kıymetli isimlerle İTÜ'lü olmanın ne demek olduğunun konuşulduğu; İTÜ'lü Olmak serisinin bu videosunda, Bilişim Enstitüsü Müdürü ve Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha ile İTÜ'lü olmak üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirilmiştir.