İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Serdar Çelebi gözetiminde, 3 Kasım 2023 Cuma günü düzenlenen "Cardiovascular Blood Flow Simulation - Aorta & Coronary Artery" başlıklı hibrit seminerde, doktora adayı Reza Daryani tarafından aort kapak kalsifikasyonu ve sonrasında oluşan darlığı inceleyen bir çalışma sunuldu. Bu çalışmada, Immersed Boundary Method (IBM) kullanılarak IBAMR yazılımı ile aort kapakçığının hemodinamik karakterizasyonu yapıldı. Kalsifikasyonun derecesinin artmasıyla kan akışı ve yaprakçık hareketlerinin nasıl etkilendiğine odaklanıldı. Elde edilen ilk bulgular, kalsifikasyonun artmasının, kapakçıkların düzensiz kapanmasına ve jet akışının güçlenmesine yol açtığını gösterdi. Ayrıca, kalsifikasyonun aort duvarına uyguladığı yüksek duvar gerimesi ve sonuçta oluşabilecek endotel hasarı üzerinde duruldu. Yüksek lisans öğrencisi Hacer Duzman ise gerçek bir bireyin bilgisayarlı tomografi görüntülerinden üç boyutlu koroner damarların elde edilme aşamalarını, mesh oluşturma sürecini, kan akış parametrelerini ve sınır koşullarını detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, hesaplamalı akışkanlar mekaniği modelleme ve simülasyon aracı olan OpenFOAM®'u kullanarak, geometride oluşabilecek farklı anormalliklerin, hemodinamik indeksler aracılığıyla kan akışını nasıl etkilediğini inceledi ve bu önemli bulguları katılımcılara aktardı.

Seminer, kardiyovasküler alandaki bu araştırmaların hem bilimsel hem de klinik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, multidisipliner çalışmaların önemi üzerinde durdu.