16 Ocak 2024'te İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yapay Zekâ Çalıştayı”, İTÜ Gümüşsuyu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, yükseköğretimde yapay zekânın rolleri ve geleceği üzerine kapsamlı akademik tartışmalar yapıldı. Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bıçakcı, hem düzenleme komitesinde yer alarak hem de panelist olarak bu tartışmalara katkıda bulundu. Çalıştay boyunca, yapay zekânın eğitim ve araştırma alanlarındaki etkileri, güncel veriler ve istatistiklerle desteklenerek incelendi. Etkinlik, yapay zekâ entegrasyonu ile öne çıkan üniversitelerin bilgi birikimi ve teknolojik liderlik rolleri üzerine odaklanan oturumlar içerdi. Panelde öğrenci görüşlerine de yer verilerek, yükseköğretimde yapay zekâ kullanımının getirdiği değişimler ve bu değişimlerin akademik alanı nasıl etkilediği üzerine derinlemesine değerlendirmeler sunuldu.

YapayZekaCalistay1 YapayZekaCalistay2