Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi