Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-03.06 Ek Ders Ödeme
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-03.06 Ek Ders Ödeme
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-03.06 Ek Ders Ödeme
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-03.06 Ek Ders Ödeme