Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci