Satın Alma İşlemleri

1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi_
Taşınır İşlemleri

1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi_
Maaş İşlemleri

1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi_
Personel İşlemleri

1-3 Lisansüstü_Yeni_Kayıt_Öğrenci_Dosyalarının_Arşivlenmesi_