Satın Alma İşlemleri

11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci
Taşınır İşlemleri

11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci
Maaş İşlemleri

11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci
Personel İşlemleri

11- Öğrenci Yurtiçi-Yurtdışı görevlendirme Süreci