Satın Alma İşlemleri

14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci
Taşınır İşlemleri

14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci
Maaş İşlemleri

14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci
Personel İşlemleri

14-1- Yükseklisans Tez Teslim Başvuru Süreci