Satın Alma İşlemleri

14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci
Taşınır İşlemleri

14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci
Maaş İşlemleri

14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci
Personel İşlemleri

14-2- Yükseklisans Tez Jüri Bildirim Süreci