Satın Alma İşlemleri

14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci
Taşınır İşlemleri

14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci
Maaş İşlemleri

14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci
Personel İşlemleri

14-3- Yükseklisans Tez Savunma Sonucu Bildirim Süreci