Satın Alma İşlemleri

14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci
Taşınır İşlemleri

14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci
Maaş İşlemleri

14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci
Personel İşlemleri

14-4- Yükseklisans Düzeltilmiş Tez Teslim Süreci