Satın Alma İşlemleri

16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci
Taşınır İşlemleri

16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci
Maaş İşlemleri

16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci
Personel İşlemleri

16- Tezlerin İlgili Yerlere İletilmesi Süreci