Satın Alma İşlemleri

17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci
Taşınır İşlemleri

17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci
Maaş İşlemleri

17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci
Personel İşlemleri

17-2- Doktora Yeterlik Sonucu Bildirim Süreci