Satın Alma İşlemleri

17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci
Taşınır İşlemleri

17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci
Maaş İşlemleri

17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci
Personel İşlemleri

17-3- Doktora Tez İzleme Komitesi Bildirim Süreci