Satın Alma İşlemleri

21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci
Taşınır İşlemleri

21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci
Maaş İşlemleri

21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci
Personel İşlemleri

21- Enstitü Yönetim Kurulu Süreci