Satın Alma İşlemleri

4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci
Taşınır İşlemleri

4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci
Maaş İşlemleri

4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci
Personel İşlemleri

4-5- Danışmanlık veya Eş Danışmanlıktan Çekilme Süreci