Satın Alma İşlemleri

SEK-08-01-03-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK-08-01-03-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
Maaş İşlemleri

SEK-08-01-03-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
Personel İşlemleri

SEK-08-01-03-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci