Satın Alma İşlemleri

SEK-08-01-03-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK-08-01-03-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
Maaş İşlemleri

SEK-08-01-03-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
Personel İşlemleri

SEK-08-01-03-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci