Satın Alma İşlemleri

SEK-08-01-03-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK-08-01-03-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
Maaş İşlemleri

SEK-08-01-03-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
Personel İşlemleri

SEK-08-01-03-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci