Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci