Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.30 Maaşsız İzin Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.30 Maaşsız İzin Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.30 Maaşsız İzin Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.30 Maaşsız İzin Süreci