Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.32 Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.32 Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.32 Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.32 Kısa Süreli Görev.(yolluk-yevmiye) Süreci