Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.33 Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.33 Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.33 Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.33 Kısa Süre Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci