Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.34 Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.34 Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.34 Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.34 Kısa Süreli Görev.(15 güne kadar)Süreci