Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.35 Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.35 Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.35 Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.35 Kısa Süreli Görev.(3 aya kadar)Süreci