Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.36 Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.36 Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.36 Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.36 Uzun Süreli Görev.(3 aydan fazla)Süreci