Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.39 İdari Personel Görev Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.39 İdari Personel Görev Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.39 İdari Personel Görev Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.39 İdari Personel Görev Süreci