Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.40 31.mad.Ek Ders Görev.Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.40 31.mad.Ek Ders Görev.Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.40 31.mad.Ek Ders Görev.Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.40 31.mad.Ek Ders Görev.Süreci