Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.41 Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci




Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.41 Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci




Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.41 Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci




Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.41 Ek Ders (89.mad.) Görev.Süreci