Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.46_38. Madde Görev Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.46_38. Madde Görev Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.46_38. Madde Görev Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.46_38. Madde Görev Süreci