Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-05.47 Yıllık İzin Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-05.47 Yıllık İzin Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-05.47 Yıllık İzin Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-05.47 Yıllık İzin Süreci