Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Süreci