Satın Alma İşlemleri

SEK 08-01-03-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Taşınır İşlemleri

SEK 08-01-03-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Maaş İşlemleri

SEK 08-01-03-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci
Personel İşlemleri

SEK 08-01-03-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci