Bu sene 14.sü düzenlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Turkey 2021) 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleşmiştir. ISC Turkey, ülkemizin bilgi güvenliği alanındaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, toplumun bilgilendirildiği, eğitildiği, ve bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinliklerden biri olarak kabul görmektedir.

Konferansta (https://iscturkey.org/) aşağıdaki başlıklara sahip üç adet bildiri İTÜ Bilişim Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur:

1. Android Ön yüklü Uygulamaların Kullanıcı Mahremiyetine Etkileri
2. Towards Zero Trust: The Design and Implementation of a Secure End-Point Device for Remote Working
3. Exploring and Improving the Usability of ModSecurity Web Application Firewall

ISCTurkey2021-1

ISCTurkey2021-2