Son yıllarda, Valvüler Kalp Hastalığı, VKH ve Kronik Venöz Yetmezliği, KVY gibi kardiyovasküler hastalıkların endüstrileşmiş ülkelerde yaygınlaştığı rapor edilmektedir. Bacaktaki toplar damarlar kanı kalbe düzgün bir şekilde geri götüremezse, venöz valflerin yetersizliğinden kaynaklanan KVY oluşur. Valvüler Kalp Hastalığı (VKH) ise dört kalp valfinden birinde hasar veya bir arıza ile tanımlanır. Literatürde protez valf modellemelerinde birlikte göz önüne alınmayan ve klinik gözlemlerde sorun olarak belirlenmiş kireçlenme, pıhtı oluşumuna olan direnç ve mekanik dayanım problemlerini daha gerçekçi modelleme ve VKH için daha spesifik hemodinamik indeks/belirteç ihtiyacı olduğu görülmüştür. Projemizde protez kalp valfleri (PKV) ve venöz valflerinin (PVV) hemo-reolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir hemodinamik model ile daha gerçekçi tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Geliştirilecek simülasyon modeli yüksek hesaplama karmaşıklığı içerdiğinden parallel algoritmalar kullanılarak yüksek kapasiteli çok işlemcili bilgisayar sistemlerinde çalıştırılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında hastaya özel daha optimal bir valf tasarlamak için çeşitli hemodinamik özellik ve belirteçler daha gelişmiş bir modeller ile incelenecektir ve bu tasarımın biyo uyumlu, uzun ömürlü, pıhtı oluşumu minimize edilmiş özelliklere sahip şekilde uygun bio malzeme (polimerler) kullanılarak bio-baskı yöntem ile üretilecektir. 

Büyük ölçekli hesaplamalı akışkanlar dinamiği araştırma grubu olarak katkımız:

  • Kişiye özel bio-protez valflerin tasarımında yeni “in-silico” tekniklerin geliştirilmesi, 
  • Valflerin ömürlerini uzatmaya yönelik yapısal mekanik tabanlı çözümlerin üretilmesi,
  • Hastalıkların önceden tespitine yönelik hemodinamik belirteç geliştirilmesi.
  • Bio-baskılama ile tasarlanan valflerin üretimi.

Proje elemenlarının projeye katkıları:

  • Emre Cenk ERSAN: Model Algoritma hazırlama ve kodlama
  • Reza DARYANİ: Model hazırlama ve hemodinamik analizler 
  • Orkun ÜSTÜN: Data hazırlama ve elde edilen sonuçların ‘’post-process’’ yapımı
  • Furkan CÖMERT: Data hazırlama ve elde edilen sonuçların ‘’post-process’’ yapımı

Proje web sayfası: valve.be.itu.edu.tr

ValvePoster-TR