Vehicle License Plate Detector in Compressed Domain

by Ayda Fıtrıye Aktaş | Tem 10, 2021
Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin ve Araş. Gör. Muhammet Sebul Beratoğlu'nun yazarları olduğu 'Vehicle License Plate Detector in Compressed Domain' başlıklı makale 'IEEE Access' dergisinde yayınlanmıştır.
Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin ve Araş. Gör. Muhammet Sebul Beratoğlu'nun yazarları olduğu 'Vehicle License Plate Detector in Compressed Domain' başlıklı makale 'IEEE Access' dergisinde yayınlanmıştır.

DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3092938

Özet:

Data compression techniques allow data size to be reduced prior to data transmission and involve decompression upon transfer. This study shows for the first time that license plate (LP) detection can be accomplished without full decompression of the encoded data. Therefore, by determining in advance which images are required for LP recognition, computational costs of the system can be reduced. The proposed approach is realized on High Efficiency Video Coding (HEVC) based compressed video sequences. Two methods are provided that generate images from HEVC attributes. Fully decoded pixel domain images are also generated for comparative purposes from the same encoded data. The YOLO V3 Tiny Object Detector is used in order to detect LPs in the generated images. EnglishLP, a public dataset, is used to interpret the findings in terms of speed and precision and for comparison with previous studies. An additional contribution of the paper is that a new compressed domain LP database has been created and made publicly available, comprising images captured by a commercial license plate recognition system. Using at least two-orders-of-magnitude less amount of data, the proposed compressed domain LP detector achieved similar precision and recall values to those of the state-of-the-art LP detection schemes tested on both datasets. Moreover, the proposed method results in more than 30% saving in inference time. The results suggest that the proposed method can be utilized for rapid video archive searching applications.

Vehicle License Plate Detector In Compressed Domain-1

İTÜ Bilişim Enstitüsü

bilisim-anasayfa-hakkimizda

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ile İletişim Sistemleri Anabilim Dallarında aşağıda yer alan programlarda lisansüstü düzeyde eğitimler veren, bu alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bir birimdir.

Enstitü öğretim üyeleri ile öğrencileri, elektromanyetik alanlar, haberleşme sistemleri/regülasyonları, hesaplamalı malzeme tasarımı, hesaplamalı kimya/biyoloji, kriptografi, işaret/veri işleme/görselleştirme, büyük veri yönetimi, iklim ve okyanus bilimleri, termodinamik modelleme, haberleşme ağları ve moleküler enformatik alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca desteklenen araştırmalar yürütmektedir.

Enstitü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından alınan ödüllerden bazıları:

  • En Etkili Bilim İnsanları Listesi; Doç.Dr. B. Uğur Töreyin (Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesi)
  • 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışmasında, Fen Bilimleri kategorisinde en iyi proje ödülü, Beltus Nkwawir Wiysobunri
  • Dr. Abdulkerim Çapar'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Argenit firması, İTÜ ARI Teknokent’in “Ulusal-Uluslararası Destekler” Birincilik ödülünü almıştır.
  • TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması: İstanbul bölgesi birinciliği - Ahmet Burak Özyurt
  • ICAT'18 Konferansında En İyi Sunum Ödülü: Sena Efsun Cebeci, 2018
  • Tübitak Teşvik Ödülü; 2016 Doç.Dr. Adem Tekin
  • Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Derneği tarafından “Teknik Makale” ve “Willis H. Carrier” Ödülü; 2016 Yrd.Doç.Dr. H. Salih Erden
  • Bilim Kahramanları Derneği Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 2016 Doç.Dr. B. Uğur Töreyin PRACEdays 2016 konferansında En İyi Poster Ödülü; Samet Demir
  • İTÜ En Başarılı Tez Ödülü; 2016 Hatice Gökcan

Enstitü bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan bir Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı da bulunmaktadır.