Venöz ve Kalp Protez Valflerinin Hesaplamalı Hemodinamik Modellemesi

Proje Tanımı

Son yıllarda, Valvüler Kalp Hastalığı, VKH ve Kronik Venöz Yetmezliği, KVY gibi kardiyovasküler hastalıkların endüstrileşmiş ülkelerde yaygınlaştığı rapor edilmektedir. Bacaktaki toplar damarlar kanı kalbe düzgün bir şekilde geri götüremezse, venöz valflerin yetersizliğinden kaynaklanan KVY oluşur. Valvüler Kalp Hastalığı (VKH) ise dört kalp valfinden birinde hasar veya bir arıza ile tanımlanır. Literatürde protez valf modellemelerinde birlikte göz önüne alınmayan ve klinik gözlemlerde sorun olarak belirlenmiş kireçlenme ve pıhtı oluşumuna bağlı olan direnç ve mekanik dayanım problemlerini daha gerçekçi modelleme ve VKH için daha spesifik hemodinamik indeks/belirteç ihtiyacı olduğu görülmüştür. Projemizde protez kalp valfleri (PKV) ve venöz valflerinin (PVV), hemo-reolojik gerçekliğe dayalı hesaplamalı bir hemodinamik model ile daha gerçekçi tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında hastaya özel daha optimal bir valf tasarlamak için çeşitli hemodinamik özellik ve belirteçler, daha gelişmiş bir model ile incelenecek ve bu tasarım, biyo uyumlu, uzun ömürlü ve pıhtı oluşumu minimize edilmiş özelliklere sahip şekilde biobaski yöntem ile üretilecektir.
Proje web sayfası: https://valve.be.itu.edu.tr

Adayın Projede Alacağı Görev

TÜBİTAK 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI kapsamında yumuşak doku mekaniği konusunda çalışacak yüksek lisans veya doktora öğrencisi bursiyeri aranmaktadır. Hesaplamalı Yapısal Mekanik Modelleme konusunda deneyimi olma, Yumuşak Doku (Kalp valfleri) Mekaniği’ne ve yapısal modellerine hakim olma ve 3B Biyo-yazıcı ile yapısal model geliştirip üretmiş olma özelliklerine sahip adaylar tercih edilecektir. 

İstenen Özellikler:

 • İTÜ’de yürütülmekte olan TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi’nde istihdam edilmek üzere Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
 • Hesaplamalı Yapısal Mekanik Modelleme konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Tercihen Yumuşak Doku (Kalp valfleri) Mekaniği’ne ve yapısal modellerine hakim olmak,
 • Tercihen 3B Biyo-yazıcı ile yapısal model geliştirip üretmiş olmak,
İlgilenen adaylar  mscelebi@itu.edu.tr adresine CV ve niyet mektuplarını yollayabilirler.

İTÜ Bilişim Enstitüsü

bilisim-anasayfa-hakkimizda

İTÜ Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik ile İletişim Sistemleri Anabilim Dallarında aşağıda yer alan programlarda lisansüstü düzeyde eğitimler veren, bu alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bir birimdir.

Enstitü öğretim üyeleri ile öğrencileri, elektromanyetik alanlar, haberleşme sistemleri/regülasyonları, hesaplamalı malzeme tasarımı, hesaplamalı kimya/biyoloji, kriptografi, işaret/veri işleme/görselleştirme, büyük veri yönetimi, iklim ve okyanus bilimleri, termodinamik modelleme, haberleşme ağları ve moleküler enformatik alanlarında ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca desteklenen araştırmalar yürütmektedir.

Enstitü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından alınan ödüllerden bazıları:

 • En Etkili Bilim İnsanları Listesi; Doç.Dr. B. Uğur Töreyin (Dr. John PA Ioannidis, K. W. Boyack ve J. Baas’ın PLOS Biology dergisinde yayımlanan makalesi)
 • 2020 Uluslararası Öğrenciler Proje Yarışmasında, Fen Bilimleri kategorisinde en iyi proje ödülü, Beltus Nkwawir Wiysobunri
 • Dr. Abdulkerim Çapar'ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı Argenit firması, İTÜ ARI Teknokent’in “Ulusal-Uluslararası Destekler” Birincilik ödülünü almıştır.
 • TÜBİTAK 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması: İstanbul bölgesi birinciliği - Ahmet Burak Özyurt
 • ICAT'18 Konferansında En İyi Sunum Ödülü: Sena Efsun Cebeci, 2018
 • Tübitak Teşvik Ödülü; 2016 Doç.Dr. Adem Tekin
 • Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Derneği tarafından “Teknik Makale” ve “Willis H. Carrier” Ödülü; 2016 Yrd.Doç.Dr. H. Salih Erden
 • Bilim Kahramanları Derneği Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 2016 Doç.Dr. B. Uğur Töreyin PRACEdays 2016 konferansında En İyi Poster Ödülü; Samet Demir
 • İTÜ En Başarılı Tez Ödülü; 2016 Hatice Gökcan

Enstitü bünyesinde, Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan bir Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı da bulunmaktadır.